Menu
Hlavní stránka / Projekty

Naše projekty

Bariéry
Naše činnost je rozsáhlá, seznamte se s projekty, na kterých pracujeme. 
Konto Bariéry - tento stěžejní projekt Nadace Charty 77 je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, jíž se účastní více než 40000 dárců, kteří ho svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat.
 

Fond Globus                
 Fond PRE           
Tipfond                             
Fond Avast                 
Fond Linet                   
     
   
Pomáhej (s) humorem
Smyslem je získat prostředky pro fungování organizací pro lidi s postižením. A to prostřednictvím charitativního televizního pořadu vysílaného Českou televizí a prodejem červených nosů Konta Bariéry.
   
Run and Help - Běhání, které pomáhá
Projekt, v jehož rámci má škola, firma nebo skupina přátel strávit společný čas při běhu, chůzi nebo jiném pohybu. A to kdykoliv v průběhu měsíce dubna. Každý jednotlivec si zvolí libovolnou vzdálenost, za jejíž zdolání přispívá Kontu Bariéry. 
Aukční salony výtvarníků
Aukční salony výtvarníků jsou tradičním projektem Konta Bariéry. Stovky českých a moravských umělců darovaly od roku 1993 svá díla ve prospěch Konta Bariéry. Aukce přinesly nadaci vynikající renomé mezi uměleckou obcí a desítky miliónů korun, z nichž financujeme program Stipendium bariéry.
Aukční salony výtvarníků
Sport bez bariér
Projekt Konta Bariéry, který finančně podporuje sportovní aktivity lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů.
   
Počítače proti bariérám
Cílem projektu Počítače proti bariérám je umožnit klientům se zdravotním postižením využívat osobní počítač při výkonu povolání a v mnoha případech tak pomoci získat zaměstnání lidem, kteří by jinak měli malou možnost uplatnění na trhu práce.
Burza práce
Projekt funguje především ve spolupráci s Počítači proti bariérám. Má usnadnit lidem s postižením nalézt pracovní uplatnění. Vyplatí se i firmám, které v jeho rámci naleznou vhodnou a kvalifikovanou pracovní sílu.
Nový start
Projekt Nový start slouží lidem, kterým se za posledních 12 - 18 měsíců stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Poskytujeme z jeho prostředků nadstandardní finanční podporu.
SenSen
Projekt Senzační senioři (SenSen) je pro ty, kdo překročili střední věk a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život. Nabízí klubovou činnost a především programy v rámci Národní kroniky a Aktivního života. 

 
Dobrobot
J
ednoduchá online platforma, kde si příznivci Konta Bariéry vyberou výzvu, jak vydělat 30 korun a věnovat je protřednictvím DMS Kontu Bariéry. Nebo vytvoří výzvu vlastní. A hlavně, vyzvou k témuž řetězovou DMS svoje přátele. 

 
Čtení pomáhá
Projekt motivuje děti a mladé lidi ke čtení knih a zároveň jim dává šanci přispět na rozličné charitativní projekty. Projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Jedním z partnerů projektu je Konto Bariéry a jeho klienti.
Konto MÍŠA
Projekt Konto MÍŠA – získal prostřednictvím unikátní veřejné sbírky finanční prostředky 100 miliónů korun na zakoupení Leksellova gama nože, který byl instalován v Nemocnici Na Homolce v říjnu 1992.
Konto MÍŠA
Pohlednice a novoročenky Konta Bariéry
Pohlednice Konta Bariéry se stala již tradičním a vyhledávaným artiklem, sběratelskou záležitostí a také velmi účinným způsobem k získávání prostředků.
Pohlednice Konta BARIÉRY
Stolní kalendáře Konta Bariéry
Stolní kalendáře svým zaměřením navazují na vánoční pohlednice. Cílem je získávání finančních prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.
Kalendáře Konta BARIÉRY
Ceny
Na podporu československé literatury založila Nadace Cenu Toma Stopparda a Cenu Jaroslava Seiferta. Za občanskou statečnost je udělována Cena Františka Kriegla. V letech 1996 - 2013 nadace udělovala Cenu Josefa Vavrouška. Nadace se též podílí na mezinárodní Ceně Václava Havla za lidská práva. 
Ceny
Dům čtyř múz
Nadace Charty 77 se spolu s nadací Život umělce a Agenturou Schok podílí na projektu domu aktivního stáří pro umělce, kterým jejich věk, nemoc či nouze brání v provozování svého povolání a nebo žijí ve stáří zcela na okraji zájmu společnosti.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více