Menu
Hlavní stránka / Projekty

Naše projekty

Naše činnost je rozsáhlá, seznamte se s projekty, na kterých pracujeme. Konto Bariéry - tento stěžejní projekt Nadace Charty 77 je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, jíž se účastní více než 40000 dárců, kteří ho svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat.
 
Firemní fondy 
Fond innogy  
Fond Globus Tipfond                             
Fond PRE Fond Řízení letového provozu
Fond Avast Fond Česká pošta
Fond Dr.Max Fond Edua Group
Fond Linet Fond MT Legal
Fond Lumius Fond Global Wines
Fond Gedeon Richter

Pomáhej s humorem

 
Smyslem je získat prostředky pro fungování organizací pro lidi s postižením. A to prostřednictvím charitativního televizního pořadu vysílaného Českou televizí a prodejem červených nosů Konta Bariéry.

 

Run and Help – Běhání, které pomáhá 

Projekt, v jehož rámci má škola, firma nebo skupina přátel strávit společný čas při běhu, chůzi nebo jiném pohybu. A to kdykoliv v průběhu měsíce dubna. Každý jednotlivec si zvolí libovolnou vzdálenost, za jejíž zdolání přispívá Kontu Bariéry. 

Aukční salony výtvarníků 

Aukční salony výtvarníků jsou tradičním projektem Konta Bariéry. Stovky českých a moravských umělců darovaly od roku 1993 svá díla ve prospěch Konta Bariéry. Aukce přinesly nadaci vynikající renomé mezi uměleckou obcí a desítky miliónů korun, z nichž financujeme program Stipendium bariéry.

Sport bez bariér

Projekt Konta Bariéry, který finančně podporuje sportovní aktivity lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů.

Počítače proti bariérám

Cílem projektu Počítače proti bariérám je umožnit klientům se zdravotním postižením využívat osobní počítač při výkonu povolání a v mnoha případech tak pomoci získat zaměstnání lidem, kteří by jinak měli malou možnost uplatnění na trhu práce.


Burza práce

Projekt funguje především ve spolupráci s Počítači proti bariérám. Má usnadnit lidem s postižením nalézt pracovní uplatnění. Vyplatí se i firmám, které v jeho rámci naleznou vhodnou a kvalifikovanou pracovní sílu.

Nový start

Projekt Nový start slouží lidem, kterým se za posledních 12 - 18 měsíců stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Poskytujeme z jeho prostředků nadstandardní finanční podporu.

SenSen

SenSen
Projekt Senzační senioři (SenSen) je pro ty, kdo překročili střední věk a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život. Nabízí klubovou činnost a především programy v rámci Národní kroniky a Aktivního života. 

Pohlednice a novoročenky Konta Bariéry

Pohlednice Konta Bariéry se stala již tradičním a vyhledávaným artiklem, sběratelskou záležitostí a také velmi účinným způsobem k získávání prostředků.

Stolní kalendáře Konta Bariéry

Stolní kalendáře svým zaměřením navazují na vánoční pohlednice. Cílem je získávání finančních prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.

Ceny

Na podporu československé literatury založila Nadace Cenu Toma Stopparda a Cenu Jaroslava Seiferta. Za občanskou statečnost je udělována Cena Františka Kriegla. V letech 1996 - 2013 nadace udělovala Cenu Josefa Vavrouška. Nadace se též podílí na mezinárodní Ceně Václava Havla za lidská práva. 

Dům čtyř múz

Nadace Charty 77 se spolu s nadací Život umělce a Agenturou Schok podílí na projektu domu aktivního stáří pro umělce, kterým jejich věk, nemoc či nouze brání v provozování svého povolání a nebo žijí ve stáří zcela na okraji zájmu společnosti.


Mapy bez bariér

Nadace Charty 77 se spolu s nadací Život umělce a Agenturou Schok podílí na projektu domu aktivního stáří pro umělce, kterým jejich věk, nemoc či nouze brání v provozování svého povolání a nebo žijí ve stáří zcela na okraji zájmu společnosti.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun