ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond PRE


Fond PRE patří od roku 2012 objemem finanční podpory mezi nejvýznamnější partnery nadace. Cílem fondu je vracet osoby se zdravotním postižením zpět do aktivního života. Příspěvky tak mohou být poskytnuty na řešení zdravotních i sociálních potřeb.

Pro tento fond je specifická především jeho velkorysost. Maximální výše příspěvku může být až 200 000 korun, což nám umožňuje podpořit i výjimečnou žádost rozhodujícím způsobem. V minulosti jsme z fondu poskytli finanční příspěvek na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, odstraňování bariér, financování léčebných pobytů či sportovních pomůcek.

Nadace je odborným konzultantem zakladatele fondu a také administrativním zázemím. V krátké době vznikl vynikající vztah mezi nadací a jedním z našich největších partnerů.

Rada Fondu PRE

Pavel Elis, Marcela Klimíčková, Božena Jirků, Jolana Voldánová

Kontakt

Kateřina Stejskalová


Partner projektu

Jdu na to