Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Daňová uznatelnost darů


Vážení přispěvatelé a dárci, nabízíme vám možnost získat jednoduchým způsobem potvrzení pro uznání daňové úlevy. Přispějeme na dobrou věc minimálním úhrnu 1000 korun (právnícká osoba 2000 korun) a můžete uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně. 

Přispět můžete na veřejnou sbírku Konto Bariéry i přímo handicapovaným

Jak to funguje

Dle Zákona o daních z příjmu (č. 586/1992 Sb.) a souvisejících předpisů lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek.
 
  • Fyzická osoba (§15): může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí v úhrnu alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021). Dar lze uplatnit pouze v období, kdy byl poskytnut.
  • Právnická osoba (§20): Pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí v úhrnu alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021) sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

Potvrzení o daru vystavujeme na základě vyplněné žádosti (registračního formuláře):

Daňový poplatník

Oslovení

Kontaktní údaje

Korespondenční adresa

Potvrzení vystavit na daňové období

Platba

Platba online platební kartou


Moc děkujeme, vážíme si Vaší velkorysosti.
Potvrzení za Váš dar vystavíme a zašleme přibližně do pěti pracovních dnů.
Jdu na to