Daňová uznatelnost darů


Vážení přispěvatelé a dárci, nabízíme vám možnost získat jednoduchým způsobem potvrzení pro uznání daňové úlevy.

Dle §15 Zákona o daních z příjmu a souvisejících předpisů: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle  Zákona o daních z příjmů (§ 15).
  • u fyzických osob lze v daňovém přiznání uplatnit maximálně 15 % ze základu daně
  • u právnických osob je možné základ daně ještě snížit o hodnotu bezúplatných plnění - v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Potvrzení o daru vystavujeme na základě vyplněné žádosti (registračního formuláře) níže.
 

Daňový poplatník

Oslovení

Kontaktní údaje

Korespondenční adresa

Potvrzení vystavit na daňové období

Platba

Platba online platební kartou


Moc děkujeme, vážíme si Vaší velkorysosti.
Potvrzení za Váš dar vystavíme a zašleme přibližně do pěti pracovních dnů.