ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

V roce 1990 Nadace Charty 77 přinesla charitu na území tehdejšího Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti. Těžila ze své více než dvacetileté historie a zkušenosti práce v emigraci. František Janouch založil nadaci ve Švédsku v prosinci roku 1978, jejím cílem byla podpora signatářů Charty 77.   

FJ_medailonek_web.jpgCharitativní projekty jako Konto MÍŠA a Konto Bariéry zaměřující se na pomoc lidí se zdravotními problémy a handicapy postupně přerostly svoji „matku“ a zakladatel nadace František Janouch i další osobnosti, které u začátků stály, tuto novou situaci akceptovaly. Zakladatel nadace nežárlil na nové projekty, správní rada je přijala za své a „otočila“ nadaci směrem k široké veřejnosti.

Stali jsme se opravdu všestrannou nadací, s desítkami tisíc pravidelných dárců a heslem "Pomáháme. Vždy. Všem." V tom je naše síla a v tom jsme, zdá se, nepřekonatelní.
Jdu na to