Stipendium Bariéry


Fond Stipendium Bariéry je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků. 

Příjem žádostí pro akademický rok 2019/2020 byl ukončen. Doručené žádosti budou projednány Radou Konta Bariéry 18. září 2019. Zprávu o výsledku jednání obdržíte do konce září.
Náležitosti žádosti
  • Přihláška (formulář ke stažení),
  • čestné prohlášení o výši příjmů (formulář ke stažení), posuzuje se celková situace žadatele i rodiny (společné domácnosti),
  • souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení),
  • motivační dopis a stručný strukturovaný životopis (vzor ke stažení),
  • kopie aktuální lékařské zprávy,
  • oboustranná kopie občanského průkazu,
  • oboustranná kopie průkazu osoby se zdravotním postižením,
  • potvrzení o studiu

Kontakt

Gabriela Švagrová
224 214 452​
Nadace Charty 77 | Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1

 Naši stipendisté

Stipendium Bariéry nám jednoduše dělá radost. Naši stipendisté se od zdravých lidí liší tím, že nějaké součástky jejich těla nefungují tak, jak mají. I tak dělají vše pro to, aby tato odlišnost byla podružná. Oč menší jsou možnosti těla, o to rozvinutější může být nějaká dílčí schopnost, duše a mysl. 

Kdo zná naše stipendisty, ví, že jsou to normální, ovšem často výjimeční lidé, jejichž přístup k životu je inspirativní. V doporučeních od jejich učitelů, lektorů a profesorů čteme opakující se přívlastky jako pracovitý, svědomitá, příkladný svou odhodlaností a vitalitou.​

debora_tlusta_001.jpg
„Jsem spíš bázlivá, první dny na nové škole jsem se rozkoukávala mezi spoustou lidí. Cítila jsem se sama, ale postupně rostl zájem se mnou komunikovat,“ říká Debora, která má vážné zrakové postižení, a přesto studuje na čtyřletém pražském gymnáziu Na Vítězné pláni. 

 
 
dankova_katerina_002.jpg„Nikdy jsem ve škole nezažila žádný větší problém. Spolužáci občas byli trochu zvědaví, tak jsem jim vždycky vše vysvětlila,“ říká Katka. Od narození má vážné sluchové postižení, které jí však pomáhají kompenzovat sluchadla.