Nadace Charty 77

Výroční zprávy


Naše serióznost a profesionalita je každoročně prověřena finančním auditem. Jsme hrdí na to, že jsme veřejností dlouhodobě vnímáni jako transparentní, plně důvěryhodný nadační projekt.

Každý rok Vám předkládáme výroční zprávu naší nadace. Kromě výsledků každodenní usilovné práce jsme v každém jejím oddíle zdůraznili některou významnou akci uplynulého roku. 
 
VZ_KB_2018-(1).png VZ2017.jpg
VZ2016-(1).png VZ2015.png