Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Banka bez bariér


Našim cílem je, aby běžný, každodenní život našich klientů nebyl ztížen překážkami, které jsou pro zdravé lidi marginální. Aby obyčejný nákup v obchodě, návštěva bankovní pobočky nebo cesta do zaměstnání byly bezproblémovou samozřejmostí.
 
Proto jsme garanty ocenění Zaměstnavatel bez bariér a Banka bez bariér.

Banka bez bariér​

Konto Bariéry je vyhlašovatelem a odborným garantem kategorie Banka bez bariér v rámci tradiční a prestižní soutěže Banka roku.

Hodnotitelé jsou lidé s handicapem – vozíčkáři a lidé se sluchovým postižením. V každém ze čtrnácti krajů vždy jeden vozíčkář a jeden neslyšící testuje devět retailových bank. Zaměřují se především na architektonické a komunikační bariéry, na možnost využít nabízených služeb pomocí internetového bankovnictví a v neposlední řadě také na profesionalitu a ochotu personálu těchto bank.
V roce 2020 v jejich očích nejlépe obstála Československá obchodní banka, a.s. 

Partner ocenění Banka bez bariér

Jdu na to