ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Počítače proti bariérám


Poskytujeme lidem se zdravotním postižením a organizacím přístup k informačním technologiím. Počítače jsou pro lidi s handicapem mimořádně užitečné při začleňování do „běžného“ života.   Počítačítače jim umožňují zůstat v kontaktu s okolním světem, komunikovat s rodinou, přáteli i úřady nebo najít a vykonávat zaměstnání. 

Díky sponzorům poskytujeme primárně kvalitní repasovanou techniku včetně licencovaného softwaru. Pouze v nevyhnutných případech přispíváme finančně na pořízení informačních technologií, například když žadatel prokazatelně potřebuje nový, výkonnější počítač či specialní software k výkonu své práce nebo ke studiu.

O výši a formě daru rozhoduje Rada projektu Počítače proti bariérám, která se schází jednou za dva až tři měsíce. 

Komu je projekt určen

 1. Dospělým osobám s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením.
 2. Rodičům dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, kteří jsou žáci základní školy nebo studenti středních škol. 
 3. Rodičům dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které navštěvují zvláštní či pomocné školy. 
 4. Státním i neziskovým organizacím, které poskytují služby v oblasti sociální péče.
 5. Osobám požívající doplňkové ochrany v případě, že mají dítě školou povinné anebo studující.

O co je možné žádat

 1. O kvalitní repasované notebooky a počítačové sestavy značky Dell a HP, včetně veškerého příslušenství a licencovaného softwaru Microsoft
   (žadatel přispívá na repasi a instalaci legální softwarové licence sumou 500,-Kč a zaslání službou PPL 200,- Kč).
 2. O finanční příspěvek na zakoupení počítače, příslušenství, speciálních pomůcek pro ovládání počítače (MyVoice, MyDictate, speciální klávesnice, trackbally, atp.) a jiné speciální technické a počítačové vybavení.
 3. O finanční příspěvek na vzdělávací kurz, který se bude týkat počítačových dovedností nebo kurz, který žadateli pomůže získat zaměstnání.
 4. Pro konkrétní specifikaci nabízené techniky nás kontaktujte.

Jak požádat

Potřebujete pomoci a splňujete jmenovaná kritéria? Stáhněte si dokument s přesnými informacemi pro jednotlivce i organizace.

Kontakt

Jan Beroun
Tel.: 777 244 490


Partneři projektu

Jdu na to