ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry


Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života. „Pomáháme. Vždy. Všem.“

Podporujeme je finančně díky štědrým partnerům a individuálním dárcům. Právě ti jsou naším „rodinným stříbrem“. Pravidelně jich na Konto Bariéry přispívá více než čtyřicet tisíc. Peníze, které nám dárci svěří, skutečně zlepšují neuvěřitelně náročné životy lidí s různými druhy zdravotního postižení.

Konto Bariéry doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Naše pomoc je proto velmi rozmanitá . Přispíváme na rehabilitační a kompenzační pomůcky, přestavby automobilů, bezbariérové úpravy, ale také na vzdělávání, pracovní uplatnění a mnoho dalších aktivit lidí s handicapem.

Na našem transparentním účtu můžete vidět kolik prostředků a od koho přichází, stejně jako kolik peněz a kam odchází.

O výši podpory pro každého žadatele rozhoduje Rada Konta Bariéry. Rada se schází v ustálených termínech několikrát do roka, kdy posuzuje došlé žádosti o pomoc. 

Příští zasedání:  
Středa 25. září 2024

Uzávěrka pro žádosti:  
Sobota 31. srpna 2024

Rada Konta Bariéry

Štěpán Beneš, Luboš Beniak, Martin Bojar, Jan Kačer, Martin Kovář, Jiří Lábus, Zuzana Špitálská, Dana Štěrbová, Jaroslav Šturma, Lia Vašíčková, Ludmila Vostřáková 

Kontakt

Jdu na to