Potřebuji pomoci


Komu Konto Bariéry pomáhá?

 • Občanům České republiky se zdravotním postižením či jiným handicapem.
 • Neziskovým organizacím, které pečují o handicapované, sdružují je a integrují.

Na co přispíváme?

 • Standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Bezbariérové úpravy
 • Pomůcky pro neslyšící
 • Opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek
 • Opravy a speciální úpravy automobilů
 • Osobní asistence
 • Stipendia pro handicapované studenty  
 • Chráněná bydlení a pracoviště 
 • Pomoc pro lidi po úraze
 • Sportovní pomůcky a akce pro handicapované a organizace

Jak požádat o příspěvek?

Potřebujete pomoci a splňujete jmenovaná kritéria? Stáhněte si dokument s přesnými informacemi pro jednotlivce i organizace.
Žádosti posuzuje Rada Konta Bariéry v předem daných termínech.

Příští zasedání Rady Konta Bariéry

Středa 21. říjen 2020

Uzávěrka pro doručení kompletní žádosti včetně příloh: 

Středa 7. října 2020

Dokumenty ke stažení

 • Jak požádat o poskytnutí příspěvku (zde)
 • Čestné prohlášení o výši příjmů (zde)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro klienty (zde)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů osobního asistenta (zde
 • Doklad o vyúčtování příspěvku na osobní asistenci (zde)
 • Návrh smlouvy o poskytnutí osobní asistence (zde)

Kontakt

Dagmar Babková
Kateřina Stejskalová
Martina Němeček Šritrová
Tel.: 224 230 216​
Nadace Charty 77 | Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1