ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zaměstnavatelem bez bariér 2016 se stala nezisková organizace „Pojďte dál“


Vítězem kategorie Zaměstnavatel bez bariér se stala nezisková organizace „Pojďte dál“. Do letošního již jedenáctého ročníku se přihlásilo celkem 23 komerčních společností, sociálních firem a neziskových organizací. Kategorie Zaměstnavatel bez bariér existuje pod hlavičkou prestižní soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Slavnostní předání cen se uskuteční v úterý 14. května od 18:00 na Novoměstské radnici v Praze.

„Jsem ráda, že se prostor pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením rozšiřuje. Firmy chápou, že takový člověk je pro ně dobrou a plnohodnotnou pracovní silou,“ říká o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Vítěz letošního ročníku, neratovická nezisková organizace „Pojďte dál“, zaujal porotu především svým širokým záběrem a promyšlenou koncepcí. Dokáže totiž zapojit handicapované nejen do pracovního života, ale také do sportovních, společenských a vzdělávacích aktivit. Organizace provozuje cukrárnu a výrobnu cukrářských výrobků, kde zaměstnává především osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Vedle toho se věnuje volnočasovým a sportovním aktivitám. „V současné době zaměstnáváme více než 80 % lidí s postižením. Ocenění si velmi vážíme, je to pro nás velká pocta. Máme radost, že naši práci neděláme nadarmo, a že má smysl,“ komentuje umístění Libor Procházka, předseda neziskové organizace Pojďte dál. O 2. a 3. místo se dělí firma Tersil spol. s r. o. a Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Obě oceněné společnosti svým přístupem zvyšují sociální status lidí s handicapem. Společnost Tersil zaměstnává osoby s různým druhem zdravotního postižení, a to napříč celou firmou, včetně odborných a manažerských pozic. VZP na rozdíl od jiných velkých firem v této soutěži zaměstnává výrazně více osob se zdravotním postižením, celé 3% z celkového počtu zaměstnanců, a to i na manažerských a odborných pozicích. „Tato kategorie srovnává zdánlivě nesrovnatelné, velká korporátní firma vedle malé, skoro rodinné firmičky. I to má něco do sebe. VZP zaměstnává třeba olympijského vítěze na vozíčku. Má řadu manažerských pozic, kde se lidé s handicapem uplatní. Malá firma v Neratovicích zase upozorňuje celé město na to, jací lidé žijí v naší blízkosti a co všechno zavládnou,“ říká Božena Jirků. Kategorie Zaměstnavatel bez bariér existuje pod hlavičkou prestižní soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku již 11 let a jejím garantem je tradičně Konto Bariéry. Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky. Konto Bariéry na rozdíl od úřadů a vyhlášek nemá stanovené přesné kvóty. Hodnotí se především smysl zaměstnání, kdy jsou lidé s postižením zaměstnáni adekvátně ke své kvalifikaci a zastávají i manažerské pozice. V minulých ročnících se zaměstnavateli bez bariér stali například McDonald’s, IBM, Škoda Auto, Siemens nebo Český rozhlas.
Jdu na to