ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond Ukrajina pomáhá bořit bariéry vzniklé válečným konfliktem


Nadace založila v reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině nový sbírkový projekt Fond Ukrajina. Vybrané peníze pomohou handicapovaným a jejich blízkým a pečujícím osobám, které do České republiky přicházejí z válkou zasažených oblastí.

RV0_4780.jpgAutor fotografií: René Volfík                                                                   Za poskytnuté fotografie velmi děkujeme!

Pomáhat lidem s handicapem překonávat překážky, které jim okolní svět staví do cesty, to je poslání Konta Bariéry, s tím si umíme poradit. Lidem prchajícím z Ukrajiny se však do cesty staví další bariéry - neznalost jazyka i prostředí, prožité trauma, odloučení od zbytku rodiny... Mají to prostě o mnoho těžší. I proto jsme založili Fond Ukrajina. Chceme umožnit všem našim podporovatelům, aby se k nám přidali a spolu s námi, přesně v duchu desítky let trvající tradice Konta Bariéry, pomohli těm, kteří to potřebuji. Nabídněme tentokrát společně pomocnou ruku jak handicapovaným jedincům, tak jejich rodinám a pečujícím osobám, kteří prchají před válkou.  
„Posláním Konta Bariéry vždy bylo pomáhat všem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Nezůstáváme proto lhostejní ani k situaci tisíců ukrajinských uprchlíků, zejména žen a dětí, kteří teď přicházejí do České republiky hledat útočiště před válečným konfliktem. Nově založený Fond Ukrajina pomůže těmto lidem překonat prvotní překážky a lépe se začlenit do společnosti,“ říká ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.
Darované finanční příspěvky například pomohou nahradit ztracené či zničené kompenzační pomůcky, jejich opravy i zakoupení. Konto Bariéry bude přispívat na rehabilitační, fyzioterapeutickou a psychoterapeutickou péči či na asistenční a pečovatelské služby. Chceme prostě finančně pomáhat všude tam, kde to bude potřeba. Přesně podle našeho motta: POMÁHÁME. VŽDY. VŠEM. A nyní i navzdory všemu. 

Chci pomoci

Děkujeme za projevenou podporu lidem, kteří nás teď moc potřebují. 
Jdu na to