ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Téměř milion pro handicapované rozdělilo Konto Bariéry v prosinci


Na svém posledním zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 59 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně 992 033 korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 17. prosince 2018. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektů Konto Bariéry a fondu API. 
 
Více než 400 tisíc korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 27 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporujeme například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. Například Ivana (16), která se narodila předčasně a má dětskou mozkovou obrnu získala podporu ve výši 20 tisíc korun na nový mechanický vozík, stejnou částkou jsme na mechanický vozík přispěli také Kamilovi (36), který utrpěl úraz páteře po skoku do bazénu. Lenka (33) je maminkou dvou synů a trpí kombinovaným postižením, získala také 20 tisíc korun na nový aktivní vozík. Natálka (4) se narodila s oboustrannou vadou sluchu. Potřebuje naslouchátka, na která jsme jí přispěli téměř 13 tisíc korun. Oldřiška (67) je těžce nedoslýchavá, stávající naslouchadla jí dosluhují a nová jsou pro ni finančně nedostupná. Proto jsme jí na ně přidali 8 tisíc korun.
Jdu na to