ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Studenti s postižením mohou žádat o Stipendium Bariéry


Rada Konta Bariéry vyhlásila výběrové řízení Stipendia Bariéry pro akademický rok 2017/2018. Stipendium je určené pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zasílat do 31. 8. 2017. Projekt je financován z výnosů aukčních salonů Konta Bariéry.

Handicapovaní studenti středních a vysokých škol se o stipendium ucházejí v otevřeném výběrovém řízení. Úspěšným žadatelům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 Kč. Příspěvek není podmíněn studijními výsledky. Je chápán především jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Rozhodnutí o tom, zda se Stipendium Bariéry žadateli v nadcházejícím školním roce přizná a v jaké výši, přijímá každoročně na základě individuálního posouzení všech došlých žádostí dvanáctičlenná Rada Konta Bariéry. Rada zasedá v ustálených termínech a je složená z řad předních odborníků i známých osobností. V předchozím akademickém roce 2016/2017, jsme podpořili šest desítek studentů z 61 vysokých a středních škol, např. z Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzity, Vysokého učení technického v Brně či VIA University College v Dánsku. Celková částka vyplacená Kontem Bariéry na stipendiích v roce 2016 činila 1 436 000 korun. Dlouhodobý unikátní vzdělávací projekt Fond Stipendium Bariéry byl zřízen v roce 2000 Kontem Bariéry a je financován z výnosů aukčních salonů Konta Bariéry.
Jdu na to