ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Kinematograf bratří Čadíků předal Kontu Bariéry šek na 733 tisíc korun


V sobotu 10. září bylo v Památníku Lidice slavnostně zakončeno pojízdné filmové promítání Kinematografu bratří Čadíků. Stejně jako v minulých letech bylo dobrovolné vstupné na projekce věnováno na dobročinné účely. Letos bylo předáno 800 tisíc korun tradičně Kontu Bariéry.

Symbolický šek převzal prof. MUDr. Martin Bojar, člen Správní rady Nadace a zakládající člen Rady Konta Bariéry, kde zasedá 23 let. Kinematograf bratří Čadíků spolupracuje s Kontem Bariéry od roku 2008, za tuto dobu dobrovolné vstupné vyneslo skoro pět a půl milionu korun. „Díky Kinematografu bratří Čadíků můžeme pomoci lidem, kteří potřebují něco mimořádného, ne úplně standartního. Rozšiřujeme vlastně tak naši pomoc. Konto Bariéry přispívá na standartní a potřebné rehabilitační a kompenzační pomůcky, na odstraňování bariér, na financování osobní asistence, na vzdělávání. Peníze z Fondu Kinematografu použijeme na úplně jiné věci. Na rehabilitaci, léčebné pobyty, nové pomůcky pro lidi postižené roztroušenou sklerózou (WalkAide), na rehabilitační přístroje Motomed, ale třeba i na elektrickou odsávačku, pulzní oxymetr a podobné potřeby,“ přibližuje využití prostředků prof. Bojar. Vstupné na projekce Kinematografu v Česku je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. „Filmové léto je se sponzorstvím různých nadací spjato od roku 1998. Od té doby bylo díky Kinematografu vybráno a nadacím věnováno přes 10 000 000 korun,“ řekl Josef Čadík. Od roku 2008 (kromě roku 2012) Kinematograf získané finanční prostředky věnuje na Konto Bariéry. „Spolupracujeme s Kinematografem bratří Čadíků osm let a přineslo nám to téměř pět a půl milionu roku. Byla i léta hubená, ale poslední roky jsou to velkém částky. Možná je to i tím, že lidé do kina chodí rádi, protože přitom přispějí na dobrou věc. Tak si to vysvětluji já i pan Josef Čadík. Mám ráda jeho větu, kterou nikdy neopomene říct: ‚Lidi nás mají rádi, paní ředitelko, vás (nadaci) i nás.‘ Asi má pravdu, to letošní léto a krásný šek je toho důkazem“, dodává Božena Jirků. Letošní putování Kinematografu zakončila projekce filmu Život je život. V Česku funguje projekt již od roku 1992, kdy si bratři Josef a Pavel Čadíkové pořídili první maringotku na promítání a začali putovat po moravském venkově. V současné době je stěžejním projektem Kinematografu Filmové léto. V letošním roce navštívily projekční vozy více než 100 českých měst a obcí, což je prozatímní rekord v celé historii společnosti.
Jdu na to