ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond Gábi startuje. Rozdělil prvních 350 tisíc korun


Prostředky z Fondu Gábi v celkové výši 350 tisíc korun podpoří Centrum Anabell, které pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy, neziskovou organizaci Nevypusť duši, která se věnuje péči o duševní zdraví a vážně nemocného chlapce Maximka. Fond Gabriely Koukalové založilo Konto Bariéry v květnu letošního roku. Právě rozdělené prostředky pochází z dražby dvou obrazů Lindy a Josefa Vokálových a z prodeje zlaté medaile Gabriely Koukalové ze světového poháru.

Centrum Anabell, z.ú. se věnuje pomoci osobám s poruchami příjmu potravy od roku 2002. Centrum poskytuje odborné sociální, nutriční a psychologické poradenství, provozuje telefonickou krizovou linku a další programy. Kontaktní centra Anabell jsou klientům k dispozici v Praze, Brně a Ostravě. Získané prostředky ve výši 150 tisíc korun Anabell využije k poskytnutí bezplatného odborného nutričního poradenství v jednotlivých Kontaktních centrech. „Nutriční poradenství je úzce specializované poradenství, které klientovi nabízí možnost osobně s nutriční terapeutkou zkonzultovat jídelní režim narušený poruchou příjmu potravy, společně sestavit jídelníček dle individuálních potřeb a získat tak náhled na zdravé, pro organismus dostatečné a vyvážené stravování. Cílovou skupinou jsou ženy, ale i muži s anorexií, bulimií, záchvatovitým přejídáním a dalšími poruchami příjmu potravy. Získané finanční prostředky pokryjí celkem 300 sezení našich terapeutů s klienty," říká Jana Sladká Ševčíková, ředitelka Centra Anabell. Fond Gábi podpoří 150 tisíci korunami také neziskovou organizaci Nevypusť duši, z.s., která se věnuje osvětě na poli duševního zdraví. Tým mladých psychologů, neurovědců a studentů těchto oborů organizuje workshopy a vzdělávací aktivity zaměřené na duševní zdraví, osvětu a prevenci duševních nemocí, prostřednictví sociálních sítí usilují o šíření faktů a boření mýtů v této oblasti, informují o možnostech odborné pomoci. "Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života. Tak proč o něm mluvíme méně než o zdraví fyzickém," ptá se Marie Salomonová, zakladatelka a ředitelka Nevypusť duši a dodává, "s finanční pomocí Fondu Gábi realizujeme sérii 50 workshopů duševní zdravovědy na středních a vysokých školách po celé republice na toto téma. Projekt úspěšně běží už dva roky, prošlo jím přes 800 studentů." „Sama na sobě jsem postupem času poznala, že zdravotní problémy i psychické stavy, se kterými jsem se potýkala, můžou mít velmi vážné následky, když se nezačnou řešit včas," vysvětluje Gabriela Koukalová důvody, proč se rozhodla podpořit tyto organizace. Šíři záběru fondu Gabriely Koukalové dokazuje podpora ve výši 50 tisíc korun pro osmiletého Maximka, který trpí Mabryho syndromem, vrozeným velmi vzácným onemocněním. Maximka Gabriela Koukalová podporuje dlouhodobě. Biatlonistka Gabriela Koukalová spolupracuje s Kontem Bariéry od roku 2016. Velkým počinem a nastartováním spolupráce v této oblasti byla její svatba s Petrem Koukalem právě v roce 2016. Tehdejší snoubenci požádali svatebčany, aby namísto svatebních darů podpořili handicapovaného chlapce Péťu Kašpara. Celkový výtěžek byl 100 tisíc korun, svým činem ale inspirovali mnoho lidí a celková pomoc pro Péťu přesáhla jeden milion korun. V dubnu vyšla kniha Jiná Gabriela Koukalová. Deset korun z každé prodané knihy směřuje do Fondu Gábi.
Jdu na to