Studujete a potřebujete finanční podporu? Požádejte o Stipentium Bariéry


Konto Bariéry vyhlašuje 21. ročník Stipendia Bariéry pro akademický rok 2019/2020.

Stipendium je určeno pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad handicapovaných studentů. Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1 000 až 4 000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků. Více se dozvíte na stránkách projektu Stipendium Bariéry.

Žádosti zasílejte do 16. srpna 2019.