Menu
Hlavní stránka / O nás / Statutární orgány

Statutární orgány

Správní rada
Dozorčí rada
Jiřina Šiklová  - předsedkyně
Marie Kousalíková - předsedkyně
Evžen Lev Hart - místopředseda
Daniel Horák
Andrea Bartoňová
Pavel Závitkovský
Martin Bojar
 
Alena Dernerová
 
František Janouch - zakladatel
 
Martin Kolouch
 
Martin Kovář
 
Jiří Pospíšil
 
Martina Riebauerová
 
Petr Šimčák
 

 
Prof. RNDr. František Janouch, CSc.
(*22. září 1931, Lysá nad Labem).
 
Český a švédský jaderný fyzik, publicista a autor. Zakladatel Nadace Charty 77, od jejího založení předseda její správní rady. 
Vystudoval Leningradskou univerzitu a ukončil aspiranturu na Moskevské státní univerzitě. Získal titul RNDr. na Univerzitě Karlově v Praze. Byl vedoucí oddělení teoretické jaderné fyziky v Ústavu jaderné fyziky v Řeži a docentem teoretické fyziky na MFF UK v Praze. Je zkládajícím členem Evropské fyzikální společnosti a v letech 1968-1972 byl zástupcem jejího výkonného tajemníka. 
V roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání a bylo mu znemožněno přednášet na Karlově univerzitě. Po četných mezinárodních protestech mu bylo v roce 1974 umožněno odjet do zahraničí. Pracoval nejdříve v Niels Bohrově Institutu v Kodani, potom přijal hostující profesuru, kterou mu nabídla Švédská Královská akademie věd. Později pro něj zřídila švédská vláda zvláštní místo vědeckého pracovníka v Manne Siegbahnově ústavu ve Stockholmu. Pracoval v Mezinárodním centru teoretické fyziky v Terstu, v CERNu, byl profesorem na Frankfurtské univerzitě. Přednášel na desítkách univerzit v mnoha zemích Evropy, USA a Asie. Je profesorem a doktorem honoris causa několika univerzit.
V roce 1975 byl zbaven čs. občanství, od roku 1979 je občanem Švédského království, v roce 1990 mu bylo čs. občanství navráceno.
V roce 1990 se stal členem poradního sboru prezidenta Havla. V roce 1992 byl čs. vládou jmenován velvyslancem a vedoucím čs. delegace na Helsinské konferenci. V letech 1996–2000 jako švédský diplomat a vědec zastupoval EU v Kyjevě jako evropský zástupce ředitele Science and Technology Center in Ukraine.

Po čtvrté údobí je voleným členem sněmu Akademie věd ČR, je členem vědeckých rad řady institucí. V roce 2007 jej vláda ČR jmenovala Koordinátorem Evropského fóra jaderné energie.
Aktivně vystupuje ve sdělovacích prostředcích, komentuje a publikuje. Uveřejnil stovky vědeckých, populárně vědeckých a polemických článků a úvah. Je autorem, spoluautorem či vydavatelem několika desítek knih, uveřejněných v mnoha zemích.
 
2012 - oceněn stříbrnou medailí Senátu ČR
 
Některé z knižních publikací F. Janoucha:

S občanským průkazem na střechu světa, Praha,1965
Sedm dopisů z Prahy 1974 (německy, holandsky, rusky, česky)
Neretušované pohlednice z Číny, Kolín nad Rýnem, 1980 (švédsky, česky, rusky)
Ne, nestěžuji si – Malá normalizační mozaika, Praha 1990 (švédsky, česky, rusky)
Jak jste mohli tak žít? Dialog s Arnoštem Kolmanem, 1980 (německy, švédsky)
Případ Andrej Sacharov – Korespondence, kontakty a setkání s akademikem
Sacharovem, 1994 (česky, rusky, anglicky, švédsky)
Šel básník chudě do světa, Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta, 1995
Sám ďábel by se rděl (otcovy dopisy z nacistických koncentráků), 2003 (česky, německy)
Václav Havel a František Janouch, Korespondence 1978-2001, 2007

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun