Menu
Hlavní stránka / O nás

O nás

 

Nadace Charty 77

V roce 1990 Nadace Charty 77 přinesla  charitu na území tehdejšího Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti, protože za sebou měla více než dvanáctiletou práci v emigraci, ve Švédsku, kde František Janouch nadaci založil.

Velké sbírky, Konto MÍŠA, Konto Bariéry, přerostly svoji „matku“ a zakladatel nadace. František Janouch i další osobnosti, které u začátků stály, tuto novou situaci akceptovaly. Zakladatel nadace nežárlí na nové projekty, správní rada je přijala za své a „otočila“ nadaci směrem k široké veřejnosti. Stali jsme se opravdu lidovou nadací, s desítkami tisíc pravidelných dárců. V tom je naše síla, v tom jsme, zdá se, naprosto nepřekonatelní.

Více informací o nadaci a její historii najdete v podrobné anglické prezentaci. Případně na české stránce: "Více o nadaci". 

 

Konto Bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta Bariéry „Patří mezi nás“. Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo tento velký úkol, docela pyšní.

Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Více o Kontu Bariéry

Projekty Konta Bariéry 

Konto Bariéry je pořádně rozkročená veřejná sbírka. Máme několik velkých projektů, díky kterým udržujeme živé vztahy s našimi dárci a zároveň máme možnost oslovit ty, kteří o nás a naší činnosti zatím nevědí.

Zde je pouze krátký výčet našich projektů. Patří mezi ně Pomáhej s humorem. Dalším projektem, který doplňuje cíle Konta Bariéry, je Sport bez bariér. Rozvíjí oblast, která pomáhá lidem s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu. Projekt podporuje amatérské sportovní aktivity lidí s postižením, jejich zapojení do co nejširšího okruhu sportovních disciplín. Jedinečným projektem nadace jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto Bariéry. Pořádáme je každé dva roky od roku 1993 a staly se významnou kulturně společenskou událostí. V oblasti charity nemají svým rozsahem a kvalitou konkurenci. Stovky českých a moravských umělců darovaly svá díla ve prospěch Konta Bariéry. Aukce přinesly nadaci desítky miliónů korun, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí. Výtěžek věnujeme na vzdělávání studentů s postižením. Ve spolupráci se špičkovými představiteli české výtvarné scény tak financujeme projekt Stipendium BariéryNový start je program pro pomoc lidem, kterým se v posledních 12 - 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Pomáháme jim v nejtěžším období života a je to pomoc významná.

 
Nadace je od počátku otevřená a poskytuje nadační příspěvky oprávněným žadatelům z celé republiky.
 
Nadační jmění zapsané v Obchodním rejstříku činí 76 616 350 Kč. IČO nadace: 00417904.
 
Asociace nadací při Fóru dárcůFórum dárců - člen asociace nadací

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun