ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Banka bez bariér


Našim cílem je, aby běžný, každodenní život našich klientů nebyl ztížen překážkami, které jsou pro zdravé lidi marginální. Aby obyčejný nákup v obchodě, návštěva bankovní pobočky nebo cesta do zaměstnání byly bezproblémovou samozřejmostí.
 
Proto jsme garanty ocenění Zaměstnavatel bez bariér a Banka bez bariér.

Banka bez bariér​

Konto Bariéry je vyhlašovatelem a odborným garantem kategorie Banka bez bariér v rámci tradiční a prestižní soutěže Banka roku.

Hodnotitelé jsou lidé s handicapem – vozíčkáři a lidé se sluchovým postižením. V každém ze čtrnácti krajů vždy jeden vozíčkář a jeden neslyšící testuje devět retailových bank. Zaměřují se především na architektonické a komunikační bariéry, na možnost využít nabízených služeb pomocí internetového bankovnictví a v neposlední řadě také na profesionalitu a ochotu personálu těchto bank.
V roce 2020 v jejich očích nejlépe obstála Československá obchodní banka, a.s. 

Partner ocenění Banka bez bariér

Jdu na to