Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kung Fu mnišky a statečné ženy naplňují ideály Alberta Schweitzera i Václava Havla.


Martin Bojar, člen mezinárodního nominačního výboru Ceny Václava Havla za lidská práva zastupující Nadaci Charty 77 a člen správní rady nadace, se ve svém komentáři ohlíží za nominacemi pro rok 2020. Kandidátkami jsou Loujain Alhathioulová (Saúdská Arábie), Sestry z kláštera Amitabha Drukpa (Nepál) a Julienne Lusengeová (Kongo). Laureátka bude oznámena na zahajovací schůzi jarního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy 19. dubna 2021. Obvyklý rozvrh udělování Ceny byl pozdržen kvůli výjimečné situaci způsobené pandemií Covid-19.
 

Kung Fu mnišky a statečné ženy naplňují ideály Alberta Schweitzera i Václava Havla

O dlouhém putování  za svobodou z Prahy do Káthmandun přes Jeddah až do rovníkové Afriky 

Kdyby se Václav Havel mohl účastnit aspoň jedné ze dvou telekonferencí, na nichž členky a členové mezinárodního Nominačního výboru Ceny Václava Havla za lidská práva poprvé v historii Ceny VH kvůli nejrůznějším omezením protiepidemickým a jiným bariérám, jež by panu prezidentovi Havlovi zajisté radost nezpůsobily, vybírali tři nejobdivuhodnější nominanty, byl by i přes COVID OPONU nakonec potěšen. 

Myslím, že by Václav Havel ocenil, že za dohledu a pomoci KUDO - (softwarové) platformy -  postoupily po dramatickém  a mnohakolovém hlasování do závěrečného výběru obdivuhodné mnišky z nepálského kláštera Amitabha Drukpa. Spolu se dvěma statečnými ženami, usilujícími o život v pravdě a svobodě, jež jsou jim i bezpočtu dalších žen odpírány v mnoha afrických a arabských zemích. Namísto tradičního jednání v Praze a následně pak v Stassbourgu museli prokázat členové mezinárodního nominačního výboru počítačovou gramotnost. Rokovali „distančně“ ve stupni přísného utajení. Vybírali z neobyčejně různorodého a respekt budícího seznamu kandidátek a kandidátů nominovaných úctyhodnými institucemi a organizacemi takřka ze všech světadílů.   

Naplnil se tak odkaz roku 2020, v němž byla pozornost bezpočtu vládních i nevládních institucí zaměřena na zlepšení životních podmínek a práv žen. Dělo se tak navzdory pandémii a infodémii coronavirově-brexitové. Ta zejména v rozvojovém světě dále zhoršila postavení bezbranných dětí dívek a žen, starých rodičů, odkázaných na nezastupitelnou a nikdy nekončící péči matek a dcer.

Věřím, že by Václava Havla nadchla desetiletí trvající Kathmandu sága, v níž hlavní roli hraje třista nezdolných mnišek. Ze starobylého budhistického chrámu na vrcholu Druk Amitabha se jako Kung Fu mnišky- instruktorky vydávají Káthmándu Valley nepálskými městečky a samotami na své jedinečné „treky“. Napomáhají aktivní obraně důstojnosti a práv nepálských žen, po staletí strádajících v údolích a končinách himalájských. Tvrdohlavé a bohabojné učitelky, propagátorky zdravého životního stylu, které při svých dech beroucích cyklomisích, navracejíce se do kláštera, sbírají do vyprázdněných tlumoků, původně naplněných proviantem pro nuzné a potřebné, plastové a jiné odpadky po nehodných a rozmařilých turistech. Myslím, že i další členové mezinárodního nominačního výboru usoudily, že Kung Fu mnišky naplňují, neřku-li po mnoha ohledech překonávají odkaz Maháthma Ghándího. 

Cestou nenásilného a systematického odporu vůči bezpráví, zneužívání a hrůznému násilí všemožné povahy, sužujícím po staletí bezpočet žen a dívek v rovníkové Africe či na Arabském poloostrově se vydaly další dvě z nominantek. Platí za to ztrátou osobní svobody, ohrožením života, omezováním základních lidských práv a lidské důstojnosti. 

To nepochybně byly hlavní důvody, proč Loujain Alhathioulová ze Saúdské Arábie a Julienne Lusengeováz Demokratické republiky Kongo se staly dalšími nominantkami na Cenu VH. Dvě nadmíru statečné ženy byly vybrány z více než padesáti výjimečných osobností usilujících o uskutečňování  humanitních ideálů, o obranu lidské svobody a udržení úcty k životu, jež se pokoušel právě v rovníkové Africe naplňovat Albert Schweitzer. 

Můžeme považovat za symbolické, že Cena Václava Havla za lidská práva za rok 2020 bude udělena 19. dubna 2021 jedné z výjimečných kandidátek právě ve Strasbourgu. V Alsasku, v neobyčejně evropském městě, z něhož se theolog, varhaník a lékař Albert Schweitzer vydal na více než padesát let trvající Misi naplňovanou v Lambaréné vzdáleném 250 km od gabunské metropole Libreville.