Nominujte jednotlivce či klub na cenu „Senior roku 2016“


Seniorský projekt Nadace Charty 77 bude počtvrté udělovat Cenu Senior roku. Cílem je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Nominovat lze do dvou kategorií, a to do 31. července 2016.

Cenu „Senior roku 2016“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Oceněn bude nejlepší senior či seniorka a také nejlepší seniorský klub. Nominovat mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. Nominační období trvá do 31. července. O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 1. 10. 2016. Více informací a přihláška ke stažení na www.sensen.cz