Menu
Hlavní stránka / Tiskové centrum / Základní press kit
Kontakt pro média 
Petra Seberová

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Melantrichova 5, Praha 1
Tel. 224 214 452, 777 096 696
E-mail: petra.seberova@bariery.cz 


Loga ke stažení

Konto Bariéry - za více než dvacet let činnosti rozdělilo stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s postižením. Díky desetitisícům dárců, kteří přispívají Kontu Bariéry pravidelným měsíčním příspěvkem, pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují. V prvních letech se pomoc soustředila především na to, aby lidé s postižením měli kvalitní rehabilitační a kompenzační pomůcky, aby z jejich bytů, škol a dalších veřejných budov zmizely architektonické bariéry. Takto Konto Baríéry pomáhá i v současnsti. Soustředí se však i na financování projektů, které umožňují rovnoprávné pracovní uplatnění a plnohodnotný život lidí s postižením. Příkladem může být Burza práce Konta Bariéry a především Fond Stipendium Bariéry, ze kterého jsou vyplácena stipendia mladým talentovaným středoškolákům a vysokoškolákům s těžkým zdravotním postižením. 

Aukční salony výtvarníků pro Konto Bariéry
Aukční salony výtvarníků jsou tradičním projektem Konta Bariéry. Konají se vždy jednou za dva roky. Stovky českých a moravských umělců darovaly od roku 1993 svá díla ve prospěch Konta Bariéry. Aukce přinesly nadaci miliony korun, z nichž financuje stipendia pro studenty s handicapem, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí.
 
Pomáhej s humorem
Široký projekt, jehož smyslem je získat prostředky pro fungování organizací pro lidi s handicapem. Prostředky získává prostřednictvím charitativního televizního pořadu na České televizi na svatováclavský víkend a prodejem červených nosů - symbolu Konta Bariéry.  

 
Projekt Konta Bariéry Senzační Senioři je pro ty, kdo překročili střední věk a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život. Takové lidi sdružuje v klubech SenSen v celé ČR a nabízí jim smysluplný program vzdělávacích a kulturních aktivit. Kluby jsou místem pro setkávání a pro komunitní iniciativy. Základními programy projektu jsou Národní kronika a Aktivní život. Nejinspirativnější jednotlivce a kluby oceňuje Sensen cenou Senior roku. 
 
Projekt Konta Bariéry, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů.
 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun