Menu

Archiv článků: rok 2005

V rámci Polabských vánočních trhů v Lysé nad Labem proběhla v sobotu 10. 12. 2005 pod patronací Konta BARIÉRY dražba dřevěných hraček vyrobených dětmi ze Speciální základní školy pro žáky s poruchami chování v Praze, žáky a klienty Handicap centra Srdce z Poděbrad a firmou Františka Kolínského z Kounic.

31. 12. 2005 | Konto BARIÉRY bilancovalo

Letošní dvanácté setkání Rady Konta BARIÉRY nabádalo ke malému zhodnocení uplynulého roku. Rok 2005 nelze než hodnotit jako úspěšný. Konto BARIÉRY přijalo 723 žádostí a rozdělilo 11 589 782 korun, z toho například 2 683 603 korun na bezbariérové úpravy bytů, škol a veřejných budov, 2 457 451 korun na kompenzační pomůcky (vozíky, kočárky, braillské řádky atp.), 1 515 000 korun na stipendia nebo 599 720 korun na osobní asistenci.

NADACE CHARTY 77 - KONTO MÍŠA vypisuje 6.ročník stipendijního programu Neuro - Euro, který napomáhá zprostředkovat odbornou stáž na klinických pracovištích v EU. Do výběrového řízení se mohou přihlásit pracovníci neurovědních oborů, vysokoškoláci i středoškoláci, mladší 35 let.

Nadace Charty 77 vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výtěžku z benefičního koncertu konaného 15. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu pro Konto BARIÉRY.

13. 12. 2005 | Oči pro Afghánistán
Z výtěžku koncertu Hudbou proti bariérám, který činí 1 465 750 korun, podpořilo Konto BARIÉRY částkou 85 000 korun mimořádně projekt Oči pro Afghánistán. Podpora tohoto projektu stojí částečně mimo rámec aktivit Konta BARIÉRY, avšak princip je podobný. Cílem koncertu bylo získat prostředky pro studenty s postižením zraku. V případě Očí pro Afghánistán jde rovněž o zrakové postižení a jeho kompenzaci, respektive léčbu. Jedná se o projekt transplantací rohovek, prováděných nebo dozorovaných českými lékaři. Doposud bylo úspěšně transplantováno 42 pacientů. Cena jedné operace činí 17 000 korun. Konto BARIÉRY uhradí operaci pěti konkrétním dětem.

V úterý 6.12. byly v Primátorské rezidenci v Praze uděleny Ceny Martina Palase za rok 2005, určené jednotlivcům a organizacím, které se zvláště účinným způsobem zasloužily o začlenění dítěte či dospělé osoby s vážnějším postižením do běžného prostředí.  Akce, kterou již sedmý rok pořádá občanské sdružení Rytmus, tento rok poprvé ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Kontem BARIÉRY, má ambici  přispět oceněním pozitivních příkladů ke změně dosud rozpačitého postoje veřejnosti ke společenskému začlenění spoluobčanů s postižením.

7. 12. 2005 | Konto BARIÉRY nadělovalo

Zasedání Rady není nikdy - přestože se schází již léta ve středu vždy ke konci měsíce - rutinní, formální a předem daná záležitost, neboť obecně ani pomoc druhým lidem, kteří trpí, není automatická, nýbrž je výrazem svobodné dobré vůle. V živé debatě se důkladně probírá případ za případem, přičemž se posuzuje oprávněnost žádosti, výše příspěvku a z jakého fondu či konta bude čerpán. Padají argumenty pro a proti a poté se dospěje k rozhodnutí, které se opírá o vhled do situace druhých, lidský přístup, zkušenost, rozum a cit. Rozhoduje se konkrétně a na základě precedentů, nikoliv byrokraticky, neosobně a povšechně.

V úterý 15. 11. 2005 uspořádalo Konto BARIÉRY ve Španělském sále benefiční koncert spojený s dražbou unikátního klavíru Petrof.

Letošními laureáty prestižní literární Ceny Jaroslava Seiferta (CJS), udělované od roku 1986 z iniciativy prof. Františka Janoucha Nadací Charty 77, jsou Michal Ajvaz a Jiří Suchý.

Staří Číňané radili: „Chceš-li někoho nasytit, nedávej mu rybu, ale nauč jej, jak ryby chytat.“ Počítače a s nimi spjaté technologie jsou pro naše postižené spoluobčany neocenitelnou pomůckou k návratu do běžného života. Jsou nástrojem, který jim výrazně usnadňuje hledání svého místa v radikálně nových podmínkách. Jejich prostřednictvím se mohou vzdělávat, nalézt nové uplatnění a ve výsledku žít plnohodnotný život. Při vědomí mimořádné užitečnosti počítačů pro lidi s postižením spustila před osmi lety Nadace Charty 77 ve spolupráci se společností Microsoft úspěšný projekt Počítače proti bariérám.

Zobrazeny výsledky 1-10 (z 23)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun