Menu
Hlavní stránka / Tiskové centrum / Archiv zpráv / 2004 / Braillské řádky a špičkový software do škol

Braillské řádky a špičkový software do škol

Tisková zpráva

Publikováno: 20. 4. 2004
Za snahou zkvalitnit vzdělávání nevidomých dětí a dětí s poruchami motoriky stojí Nadace Charty 77, Všeobecná zdravotní pojišťovna a AutoCont On Line. Do vybraných speciálních škol je v první etapě dodáno zařízení v celkové hodnotě téměř 4 750 000 korun.

Projekt inspirovaný potřebami speciálních škol, které vzdělávají handicapované žáky, vznikl na  přelomu roku 2002/03 v nadaci Charty 77 ve spolupráci se společností AutoCont OnLine, a.s. (ACOL) a Ministerstvem školství ČR (MŠMT). Na základě šetření byly zmapovány konkrétní potřeby škol a ve spolupráci s ACOL připraven projekt a rozpočet na dovybavení 108 škol, zahrnutých do projektu, 23 braillskými řádky a obslužným softwarem, 70 velkoformátovými klávesnicemi a 120 Trackbally.

Nadace Charty 77 získala pro tento projekt významného partnera, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která jej z fondu prevence podpořila částkou 4 748 240 korun. „Vážíme si všech, kteří nerezignovali a dokáží se postavit svým zdravotním problémům. Víme, že to vyžaduje nezměrnou vůli a velké úsilí. Tito lidé si zasluhují naši podporu a úctu. Vnímáme roli partnera zdravotně postižených jako významnou, budeme jim stát i nadále po boku a poskytovat naši podporu,“ říká Ing. Jiřina Musílková, ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

V současné době se již dokončuje dodávka a instalace braillských řádků a softwaru  v několika posledních školách.Následnou kontrolu připojení a funkčnost zařízení zajišťuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Ohlas škol je vynikající. Ředitel Gymnázia pro zrakově postiženou mládež pan PhDr. Ivan Antov uvádí: „Pomůcky, které díky laskavé péči Nadace Charty 77 škola získala, rozšířily možnosti přístupu nevidomých studentů k práci s výpočetní technikou. Děkujeme tímto všem lidem a institucím, kteří svým příspěvkem umožnili další krůček studentů se zrakovým postižením k samostatnosti a nezávislosti.“

Projekt ocenilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Projekt byl také vysoce hodnocen na setkání Billa Gatese s představiteli Nadace Charty 77.

Partneři projektu

Nadace Charty 77 je jednou z nejvýznamnějších humanitárních organizací. Angažuje se především v sociální a zdravotní oblasti, dále také v oblasti vzdělávání a kultury a tradičně i v problematice lidských práv. Vyhlašuje několik prestižních cen,  pořádá benefiční divadelní představení, umělecké výstavy a charitativní aukce výtvarných děl. Mezi nejznámější projekty se řadí Konto BARIÉRY, Počítače proti bariérám, Konto MÍŠA a Ostrovy života..

Všeobecná zdravotní pojišťovna se stará nejen o největší počet pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v ČR, ale také o největší počet vážně nemocných, starých a zdravotně postižených lidí. Velmi dobře si uvědomujeme, co pro naše pojištěnce znamená každá pomoc, kterou jim můžeme poskytnout nad rámec standardních služeb zdravotní pojišťovny. Vážíme si všech, kteří nerezignovali a dokáží se postavit svým zdravotním problémům. Víme, že to vyžaduje nezměrnou vůli a velké úsilí. Tito lidé si zasluhují naši podporu a úctu.  Vnímáme naši roli partnera zdravotně postižených velmi citlivě, budeme jim stát i nadále po boku a poskytovat naši podporu.

Společnost AutoCont On Line, a.s. je jednou z předních českých společností v oblasti systémové integrace a řízení výstavby a provozu velkých informačních a komunikačních projektů. Byla založena v roce 2001 v souvislosti s obchodní veřejnou soutěží na dodavatele informační a komunikační infrastruktury projektu Internet do škol vyhlášeným ministerstvem školství. Coby vítěz veřejného výběrového řízení spolu se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. tento projekt v letech 2001-2005 realizuje.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) sdružuje a hájí zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytuje konkrétní služby, vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Více informací

Za Nadaci Charty 77
Mgr. Božena Jirků, Konto BARIÉRY
tel: 224 230 216
bozena.jirku@bariery.cz

Za VZP
Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP
tel: 221 752 320
jiri.suttner@op99.vzp.cz

Za AutoCont On Line, a.s.
Daniel Dočekal, manažer odborné komunikace
tel: 251 022 132
daniel.docekal@acol.cz

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun