Menu

Úspěchy stipendistů se chlubíme

Dobrý den, vážená nadace,
na vysoké škole jsem zatím velmi spokojen, a to po celou dobu studia. Jak s přístupem studentů ke mně tak i s profesory a samotnou výukou. Na UK FTVS mají dlouholeté zkušenosti se studenty na vozíku a tato zkušenost se pozitivně odráží na samotném studiu. Studenti jsou ochotní a neváhají podat pomocnou ruku v každé situaci. Na FTVS je zřízen program asistence při studiu pro handicapované studenty. Pomoc spočívá v asistenci spolužáků v různých typech situací: při přednáškách, seminárních pracích nebo v překonávání bariér, schodů apod. Studium zatím zvládám dobře a nemám výraznější potíže, ale je to na úkor času a odříkání si radostí. V podstatě mohu říci, že můj osobní život se proměnil do podoby stálého studia, ale jsem za tuto zkušenost moc rád. Studium na VŠ mě moc baví a obohatilo mě o množství zážitků a o nové pohledy na život na vozíku.
Určitě bych chtěl napsat, že si vážím všech lidí, kteří pracují a pomáhají handicapovaným spoluobčanům nebo jinak znevýhodněným v naší společnosti. Protože svou prací často nahrazují stát a vykonávají tuto práci z vlastního přesvědčení či dobré vůle pomoci znevýhodněným spoluobčanům. Mám na mysli všechny nadace, neziskové organizace, dobročinné spolky apod. Konkrétním představitelem takové osobnosti je bezpochyby vážená paní Božena Jirků. Její zápal a chuť pomáhat všem již dlouhá léta je obdivuhodná, opravdu před ní nelze než smeknout.

Přeji Vám hezký den,
Pavel Foltýn
 DSCN3604-(1).JPG   DSCN3600.JPG
Pavel je student Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se speciálními potřebami.


Dobrý den,
děkuji za Váš pravidelný příspěvek z programu Stipendium Konta Bariéry. Velmi nám pomohl v otázce mobility (odjezd i příjezd ze školy) a nákupu pomůcek. I díky Vaší pomoci jsem tak vcelku úspěšně ukončila zimní semestr a mohla bez obav o finanční zajištění pokračovat v semestru letním. Celkově tento rok hodnotím velmi pozitivně. Povedlo se mi zadat do systému téma své bakalářské práce a vše pomalu, ale jistě, směřuje ke zdárnému ukončení studia. Rovněž jsem díky studiu na VŠ získala v tomto školním roce mnoho praktických zkušeností, které, doufejme, později uplatním ve své profesi.
Úspěchy, které díky studiu zažívám, mě motivují nejen ke zdárnému ukončení studia, ale také přemýšlím o dalším vzdělávání. Jsem ráda, že jsem dostala příležitost studovat na vysoké škole a můj život tak získal nový rozměr.
Děkuji celému týmu Konta BARIÉRY za vaši práci i ochotu pomoci. S pozdravem,

Markéta Brožová
 CIMG0054.JPG
Markéta studuje obor interkulturní germanistika na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Moje studium v Jihlavě

Studium na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě je tříleté. Každý školní rok mě v něčem specifiky obohatil a posunul o kousek dál. Všechny poznatky, které jsem zde získala, na sebe kontinuálně navazují. Utvářejí ucelený soubor teoretických vědomostí a praktických zkušeností, dovedností, jehož podstata mi v plné šíři vyplynula až nyní na konci 3. ročníku a zároveň na konci celého studia. Přirovnala bych to ke skládání puzzle. Na začátku se může zdát, že některé díly do sebe nezapadají. Načež v závěru zjistíte, že každý jednotlivý díl má svůj význam pro vytvoření celistvého obrazu. Podobně jsem si i já vytvořila obraz o sociální práci. Přiznávám, že skladba onoho pomyslného obrazu pro mě nebyla vždy úplně snadná. Několikrát jsem dokonce uvažovala o ukončení studia. Nicméně díky podpoře rodiny, přátel a KONTA BARIÉRY se mi podařilo kritické momenty překonat. Významně tomu napomohly rovněž absolvované praxe.
Na začátku třeťáku jsem absolvovala jednodenní stáž ve vídeňském domově pro seniory a také denním stacionáři pro mentálně handicapované. Byla pro mě přínosná, a to nejen tím, že mohu nyní srovnávat poskytované služby tam a tady. Také mi bylo umožněno propojit mou oblíbenou němčinu s praxí v rámci děkovného proslovu.
Znalosti z výuky německého jazyka však využívám i tady, konkrétně v zapsaném spolku pro duševně nemocné Vor Jihlava. Do Voru jsem začala chodit jako dobrovolník učit klienty základy výše jmenovaného jazyka. Dobrovolnictví mi bylo nabídnuto během třítýdenní praxe třetího ročníku. Klienti i zaměstnanci jsou s výukou velice spokojení. Do budoucna bych ráda s touto cílovkou dále spolupracovala. Rovněž bych se v nadcházejících letech ráda věnovala oblasti primární prevence pro děti a mládež. Impulz přišel opět během praxe, tentokrát v Centru primární prevence Jihlava. Díky praxím jsem odstranila některé předsudky nejen u sebe, ale také u svého okolí.
Tento školní rok je hodně náročný z hlediska domácí přípravy (seminárky, psaní absolventské práce, učení na zkoušky). Vše zatím zvládám s větším či menším úspěchem. A pokud se mi nedaří, tak už se nad to dokážu povznést. Škola mi vzala hodně času a energie. V důsledku toho jsem se naučila efektivněji pracovat s časem a více relaxovat. Znám své slabé a silné stránky, což je pro práci v sociální sféře velmi důležité. Jsem si vědoma toho, že absolutoriem cesta sociálního pracovníka nekončí, nýbrž právě začíná.
Eva Svěráková


 


Stipendisté Konta Bariéry posnídali v senátu

V úterý 22. září 2015 se v reprezentačních prostorách senátu sešli současní stipendisté Konta Bariéry, letošní absolventi i ti, kdo již dříve studia ukončili a úspěšně pracují. 


"Stipendium Konta Bariéry mě provázelo již od střední školy, umožnilo mi soustředit se na studia, přestěhovat se do Prahy a využít nepřeberných možností, které studium na Karlově univerzitě nabízí. Na oboru Historická sociologie se zajímám o teoretiky "Frankfurtské školy", nyní je v rámci programu Erasmus studuji přímo v místě jejich působiště."

S pozdravem Karel Tomáš Kratochvíl úspěšně zakončenil magisterské studium  na Metropolitní univerzitě Praha obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. 
Gratulujeme!


 
  


Dobrý den, Touto zprávou bych Vám chtěl ze srdce poděkovat za Vaší finanční podporu a s radostí Vám oznamuji, že jsem úspěšně absolvoval maturitní zkoušku. Bez Vaší pomoci bych jistě nedosáhl na tuto možnost. Věřím, že díky této možnosti se mi otevřely dveře do lepší budoucnosti jak pracovní tak i osobní.
Mnohokrát děkuji. Přeji Vám mnoho takových spokojených studentů i nadále.
S pozdravem Libor H.Skladba "našich" stipendistů je pestrá. Důkazem je například slečna Kateřina Cuřínová. Katka studuje obor keramická výroba na Střední škole Aloyse Klara.  Příspěvek od Konta Bariéry využívá na nákup učebních pomůcek, na dopravu do školy a hlavně na osobní asistenci. Bez ní se totiž neobejde především, když dochází na praxi. Jsme rádi, že i díky stipendiu od Konta Bariéry mohly vzniknout tyhle krásné věci.  Katka je aktivní úspěšná mladá žena, přesvědčte se v této reportáži http://bit.ly/1CU2vcF(v čase 9:15 - 11:15). 

      Dobrý den moje milé Konto Bariéry,
s radostí Vám oznamuji, že jsem úspěšně dokončila vysokou školu a moje jméno zdobí titul Ing.
Každému člověku jsou dány do vínku určité schopnosti či nadání. To jsou vlastnosti vrozené. Na straně druhé stojí schopnosti získané, které člověk nabyde pouze studiem. Můj dědeček mi vždycky říkával: „Studuj, protože vzdělání je to, co ti nikdo v životě nemůže vzít“. Jsem hrdá na to, že jsem dokázala naplnit jeho slova.
Ale vzdělání bez práce je jenom půl cesty. Jsem ráda, že se mi podařilo během krátké doby po ukončení studia najít s Vaší pomocí zaměstnání, které je přizpůsobeno mému zdravotnímu stavu.
Když se podívám na studentská léta, která jsem prožila, uvědomuji si, že bez Vaší stipendijní podpory by vysoká škola byla pro mne jen pouhým snem……
Děkuji Vám za zázemí, které jste mi poskytli, protože díky němu se můj sen stal skutečností.
Přeji Vám všem, aby se i Vám splnily Vaše sny.

S velkým poděkováním
Vaše úspěšná stipendistka
K. V.Vážená nadace - Konto Bariéry,

Tímto bych Vám chtěla vyjádřit svůj dík za Vaši stálou pomoc, která trvá celé mé studium a naše rodina se na ni může spolehnout. Je příjemné vědět, že Vás někdo ve vašich snech podpoří a jsem ráda, že vaše organizace nám Všem potřebným pomáhá naplnit život radostí a optimismem, že ne všechno a všichni jsou tak špatní. Dnes s radostí nastupuji již do čtvrtého semestru studia práv na Právnické fakultě UK a to i dík Vaší velké pomoci. Dík Vám si mohu plnit svůj sen z dětství a to být člověkem nápomocným těm, kteří to potřebují. Stadium zatím zvládám bez obtíží letošní, mé třetí zkouškové na PrF UK jsem zvládla dokonce vše na první pokus a bez horší známky než je dvojka. Studium mně velmi naplňuje a jsem ráda, že dík Vaší finanční pomoci studium naše rodina zvládne uhradit. Pokud se nic po finanční či zdravotní stránce nic nepokazí, vím jistě, že studium na právnické fakultě dokončím.
Vždy pro mě bylo a stále je noční můrou, že by mě mé onemocnění uvěznilo doma na sociálních dávkách. Jsem velmi cílevědomá dívka a jednou chci být nápomocná potřebným lidem. Vím, co obnáší život člověka, který má nějaký problém, a proto chci jednou těmto lidem usnadnit už tak složitý život. Myslím, že zkušenosti z mého osobního života mi velmi pomohou vcítit se do situace potřebných. Vím, že nemohu měnit svět, ale doufám, že studium mi jednou umožní nalézt se na takové pracovní pozici, ze které budu moci alespoň nějak zasáhnout a pomoci.
Inka D. Jmenuji se Doris a jsem nedoslýchavá studentka UK. Dlouho pro mě bylo studium spíše jen povinností, v poslední době, si čím dál více uvědomuju jak je to dobrý vklad do života a také mě začíná čím dál víc bavit. Vždycky jsem se ve studiu snažila maximálně držet krok s ostatními slyšící spolužáky a nechtěla jsem pro sebe žádné úlevy. Někdy to bylo těžké, ale troufám si říci, že se to vyplatilo. Tento přístup a houževnatost mi pomohla absolvovat gymnázium i bakalářský program na UK. V současné době studuji dva navazující magistry, pokud by to bylo trochu možné, ráda bych dokončila oba dva obory, i když je to pro mě hodně náročné. Ve studiu pro mě byly a jsou vždycky nejobtížnější český jazyk a cizí jazyky. Na výšce jsou to kromě cizího jazyka a české gramatiky přednášky vyučujících, kteří nemají příliš hlasitý a kvalitní přednes. V těchto oblastech se zřejmě nikdy nebudu moct vyrovnat úrovni slyšících studentů, ale přesto na tom pracuji. Během studia jsem musela nějaké překážky vždycky překonávat, ale na to jsem zvyklá a jsem si jistá, že překážky se nevyhýbají ani slyším studentům. Ve studiu mi velmi pomáhají někteří moji spolužáci, kteří mi v případě potřeby cokoliv zopakují nebo poskytnou výpisky. Velkou oporou je mi moje rodina. Také jsme velmi vděčná Kontu bariéry, jejichž podpora i stipendium mě motivují a umožňují mi se věnovat pouze škole. Zároveň to vnímám jako určitý závazek, takže své studium beru vážně a do budoucnosti uvažuji také o postgraduálním studiu. Uvidíme, co bude, každopádně jsem na to moc zvědavá. 
Doris F., UK FF a PřF, 1. ročník NMgrDovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Kateřina Cuřínová a jsem samostatná cílevědomá mladá slečna. Pro onemocnění dětskou mozkovou obrnou jsem odkázána na elektrický vozík, díky kterému se mohu sama pohybovat. V současné době studuji první ročník keramické výroby na střední škole Aloyse Klara v Praze. Jsem ráda, že mohu studovat tento obor, protože mě velice baví a naplňuje. Domnívám se, že by mi tento obor mohl otevřít cestu na pracovní trh. Kromě tohoto oboru mám vystudované obory obchodní škola dvouletá, obor v sociálních službách a v současné době studují obor keramická výroby. Do budoucna bych si chtěla udělat kurz ovládání počítače hlasem. (My voice, My dictate), aby se mi urychlila práce na počítači, tak, abych mohla pracovat například v kanceláři. Díky tomu, že jsem vystudovala tolik různorodých oborů, doufám, že bych mohla najít snadněji zaměstnání.  Škola mi přináší vzdělání, plno nových kontaktů a kamarádů. Úskalí pak vidím v nedostatku bezbariérových škol, i když například v Praze se situace v poslední době zlepšila. Jako další problém vidím nedostatečné financování škol pro asistenty pedagoga. Většina škol asistenta pedagoga nedostane, takže si student musí zajišťovat asistenta sám a to je obvykle částka okolo 100 Kč na hodinu. Kdo si to v dnešní době může dovolit? 
Kateřina Cuřínová, Střední škola Aloyse Klara, Praha

Jak mi mé studium změnilo život? Pokud bych měla tuto otázku zodpovědět do kompletně do detailů, obávám se, že by nám vznikla menší publikace – kniha cesty životem, paměti.  Stručnost psaného textu sice nepatří mezi moje silné stránky, ale jelikož jednou z mých životních snah a cílů je touha po neustálé práci na sobě a tříbení vlastních schopností, protrénuji si tuto „zdatnost“ právě u příležitosti tvorby tohoto dopisu, v němž se s Vámi chci podělit o jeden příběh:   V červnu roku 2006 na půdu Univerzity Hradec Králové vstoupila mladá dívka, aby vykonala přijímací zkoušku na bakalářský obor speciální pedagogiky. Tato mladá dívka si však vůbec nevěřila, nedovedla si představit, že by mohla v životě něco dokázat, důvěřovat ostatním lidem, obstát v pro ni zcela cizím světě univerzity a velkoměsta. Pravda byla vlastně taková, že kdyby ji k dalšímu studiu nepřiměla maminka, v žádném případě by se na přijímací zkoušku nerozjela, tolik se bála být šťastná. Uplynulo šest občas dost náročných, ale navždy nezapomenutelně báječných let. Nastal červen 2012 a v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové si s úsměvem, radostí, vděčností i dojetím přebírala svůj magisterský diplom ze speciální pedagogiky mladá, sebevědomá žena, která si ze studií odnášela kromě spousty zajímavých informací a nových znalostí i další cenné poklady – krásné, silné a neopakovatelné vzpomínky, které si ponese v srdci po celý život. A nyní tu máme březen 2014
a tato žena si studium a nové poznávání oblíbila natolik, že se již druhým rokem věnuje doktorandské přípravě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na obor se netřeba ptát, zůstává věrná své oblíbené speciální pedagogice. Dostává se jí mnoho příležitostí k seberealizaci a dalšímu objevování a sebezdokonalování. Nic z toho by se ale nestalo, kdyby ta ustrašená dívka před osmi lety neučinila svůj první krok. Krok do neznáma. Krok k novému životu. Ano, správně, uhodli jste – aktérkou tohoto příběhu jsem opravdu já a je mi velkou ctí, že se zrovna s Vámi (týmem Konta Bariéry) mohu podělit o své pocity a část svého studentského bytí. Velký dík za toto vše patří také Vaší nadaci a je mi skutečným potěšením, že si přejete se mnou (námi studenty) mapovat naši cestu studiem. Co jen dodat závěrem? Opravdu bych přála každému člověku, aby pro něho bylo jeho studium i „srdeční záležitostí“, tak jako pro mne.
V Nové Pace,  24.3.2014, Kristýna Haklová

 


 

Studuji na Husitské teologické fakultě UK obor Husitská teologie-religionistika v navazujícím magisterském programu. Jsem tedy již bakalářem. Studium se mi daří jednak díky mému velkému zájmu o tento obor a jednak díky vstřícnosti většiny pedagogů, kteří jsou seznámeni s mou diagnózou, kterou je autismus. 
Větší problémy mi způsobovalo jen několik předmětů jako například pramenné jazyky (novozákonní řečtina a latina) a to zřejmě proto, že jsem schopen při studiu pouze doplňovat již nabyté vědomosti, nikoliv se věci učit úplně nově a od základu. Ovšem mnohem větší potíže mi činí neoficiální komunikace s okolím (zejména s některými studenty), kdy spolu probíráme různá aktuální témata. Nejsem schopen neubránit se silným emocím, jakmile jsem vystaven jejich názorům jako
je náchylnost k politickým utopiím, milenialismu, konspiračním teoriím nebo jako je pohled na demokracii jako na něco přežitého a vůbec podobnému rádoby nekonvenčnímu uvažování. Jsem nadšen z kvalitních přednášek i možnosti přístupu k dobré literatuře. Vědomosti se mi stále více propojují a prohlubují. Většina učitelů je nejen na vysoké vědecké, ale i morální úrovni.
J.M. , student  Husitské teologické fakulty UK obor Husitská teologie-religionistikaVýhody a nevýhody studia na VŠ
Pro mě je největším pozitivem studia setkávání se s lidmi mého věku, nalézání nových přátel, zážitků a zkušeností. Negativum vidím v překonávání bariér (architektonických), které nejsou však jen při studiu, ale i v běžném životě. Bez bariér by to však asi nešlo, i ony mě učí, a to hlavně jinému pohledu a novým zkušenostem.  Překážky jsou tady od toho, abychom je překonávaly. 
M.S. Zdravím všechny potencionální studenty VŠ,
mé jméno je Mirek a jsem studentem posledního ročníku pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru anglický jazyk a informatika se zaměřením na vzdělávání.
V šestnácti letech jsem neopatrně šlápl, spadl z balkónu a od té doby brázdím tento svět na vozíku. Není to tak hrozné, jak se může zdát, zvláště pak když máte možnost studovat a zdokonalovat se v oblastech, které Vás zajímají. Já jsem to štěstí měl a to i díky Kontu Bariéry, které mě po celou dobu mého studia finančně podporovalo a díky Středisku Augustin při Univerzitě Hradec Králové (http://www.augustin-uhk.cz/o-projektu). Právě se nacházím na vrcholu mé studijní "kariéry" a mohu konstatovat, že studium bylo a je jednou z nejlepších věcí, které mě potkaly. Nejenže jsem se zdokonalil v informačních vědách a anglickém jazyce, ale hlavně pak na poli obecných lidských kvalit a to v disciplíně, morálce, slušném chování a odhodlání. Věřte mi, že to za to úsilí stálo a stojí!
Přeji Všem dostatek odhodlání k přihlášení se na VŠ i navzdory vašemu postižení a dostatek disciplíny k úspěšnému zakončení studia. 
Miroslav Šperk, student pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

 

                 

 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun