Menu
O poslání Stipendia Bariéry

Stipendium Bariéry nám jednoduše dělá radost. Naši stipendisté jsou různí - někteří jsou smutní, někteří se zase upřímně smějí i sami sobě, pozorujíce vše z dobromyslného nadhledu. Od zdravých lidí se liší tím, že nějaké součástky jejich těla nefungují tak, jak mají, z čehož se může stát podstatný rozdíl, avšak tito lidé dělají vše pro to, aby tato odlišnost byla podružná. Oč menší jsou možnosti těla, o to rozvinutější může být nějaká dílčí schopnost, duše a mysl.

Kdo zná naše stipendisty, ví, že jsou to normální, ovšem často výjimeční lidé, jejichž přístup k životu je inspirativní. V posudcích a doporučeních od jejich učitelů, lektorů a profesorů čteme opakující se přívlastky jako pracovitý, svědomitá, příkladný svou odhodlaností a vitalitou atd. Nejde o falešná slova útěchy ani o šablony ve Wordu, nýbrž upřímné formulace lidí, kteří s nimi pracovali. Jejich studenti si je získali tím, že se dokázali vnitřně smířit s tvrdostí osudu, překonat jeho rány, neutralizovat jejich trvalé negativní účinky a pustit se do náročných kariér, od nichž si slibují úspěch, začlenění do společnosti a důstojnost, a to důstojnost nejen obecně lidskou, nýbrž i takovou, která by byla navíc dílem osobních schopností a výkonů.

Někdo studuje z praktických důvodů neboli proto, aby si usnadnil nalezení budoucího uplatnění, vydělal peníze na svoje živobytí, ručil sám za sebe a nebyl závislý na druhých. Další ukazují, že za zdravými lidmi nikterak nezaostávají, a uplatňují své dovednosti v kreativních, humanitních, technických nebo přírodovědeckých oborech. Část stipendistů se věnuje činnostem, jejichž náplní je pomoc podobně postiženým lidem. Jedná se o speciální pedagogiku, rehabilitační cvičení nebo znakovou řeč.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun