Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Bariéry

V roce 2000 byl Kontem Bariéry zřízen fond Stipendium Bariéry, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků. Více o fondu Stipendium Bariéry se dozvíte zde.


Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

 • přihláška (formulář ke stažení)
 • čestné prohlášení o výši příjmů (formulář ke stažení), posuzuje se celková situace žadatele i rodiny (společné domácnosti).
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení)
 • motivační dopis a stručný strukturovaný životopis (vzor ke stažení)
 • kopie aktuální lékařské zprávy
 • oboustranná kopie občanského průkazu
 • oboustranná kopie průkazu osoby se zdravotním postižením
 • potvrzení o studiu

Kontaktní adresa:
Gabriela Švagrová
Nadace Charty 77 | Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452
e-mail: gabriela.svagrova@bariery.cz

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun