Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Bariéry
V roce 2000 byl Kontem Bariéry zřízen fond Stipendium Bariéry, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Středoškolákům a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Více

Rada Konta Bariéry pro akademický rok 2017/2018 podpořila 64 žádostí v celkové hodnotě 1 770 000 korun. 

20. ročník pro akademický rok 2018/2019 bude vyhlášen v létě 2018.

      

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

 • Vyplněná přihláška, která je ke stažení zde
 • Motivační dopis a stručný strukturovaný životopis (Vzor CV)
 • Kopie aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele (zpráva obsahuje diagnózu žadatele, je nejvýše rok stará, je od ošetřujícího nebo jakéhokoli odborného lékaře)
 • Oboustranná kopie občanského průkazu
 • Oboustranná kopie průkazu ZTP/P nebo ZTP
 • Potvrzení studijního oddělení, že žadatel je studentem školy. Potvrzení školy, že student byl přijat ke studiu v roce 2017/2018 nebo absolvoval  x-tý ročník 2016/2017 příslušné školy – lze získat i o prázdninách.
 • Osobní prohlášení o sociálních a majetkových poměrech rodiny žadatele v loňském roce. Typ nemovitosti, ve které rodina žije, vlastní-li auto či další movitý a nemovitý majetek.
 • Čestné prohlášení o výši příjmů (formulář ke stažení). V případě, že žadatel žije ve společné domácnosti, posuzuje se celková situace žadatele i rodiny. Součástí formuláře je i čestné prohlášení o tom, že žadatel nepobírá jiné stipendium a nemá jiný zdroj příjmů, než je uvedeno v této přihlášce.

Formuláře ke stažení:
Přihláška
Strukturovaný životopis
Čestné prohlášení o výši příjmů

Kontaktní adresa:
Gabriela Švagrová
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452
e-mail: gabriela.svagrova@bariery.cz

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun