Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Neuro-Euro

Tento vzdělávací projekt, který vypisujeme od roku 2000, napomáhá financovat odbornou stáž neurovědcům mladších 40 let na předních klinických pracovištích a podporuje vědeckou a klinickou spolupráci odborníků po celém světě. 
Stipendium vzniklo původně jako součást projektu Konto MÍŠA, z jehož výnosů a z finanční jistiny je financovaný. Vybraní stážisté obdrží stipendium 1300 EUR. 

Konto Bariéry vyhlašuje již 18. ročník stipendijního programu

Stipendijní programu Neuro‑Euro, který napomáhá financovat odbornou stáž na klinických pracovištích v EU. Do výběrového řízení se mohou přihlásit pracovníci neurovědních oborů, vysokoškoláci i středoškoláci.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Konkrétní žádost s vyčíslením předpokládaných nákladů včetně informací o pracovišti, které má být navštíveno.
2. Strukturovaný životopis.
3. Přehled dosavadní klinické, případně zahraniční praxe a stáže.
4. Doklad o jazykové způsobilosti.
5. Dvě odborná doporučení – jedno přednosty domácího pracoviště a jedno z hostitelského pracoviště.

Uzávěrka pro přijetí přihlášek: 31. března 2018

Kontakt:
Agáta Marková
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry,
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 214 452, fax: 224 213 647,
e-mail: agata.markova@bariery.cz   

 

Výběrová komise

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta Kliniky neurologie FN Motol
MUDr. Roman Liščák, CSc., primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie 1. LF UK
doc., MUDr. Jiří Votava, CSc., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK VFN
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., profesor Neurochirurgické kliniky 3. LF UK

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun