Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Neuro-Euro
Tento vzdělávací projekt, který vypisujeme od roku 2000, napomáhá financovat odbornou stáž neurovědcům mladších 35 let na předních klinických pracovištích v Evropské unii a podporuje vědeckou a klinickou spolupráci odborníků v rámci Evropy. 
Stipendium vzniklo původně jako součást projektu Konto MÍŠA, z jehož výnosů a z finanční jistiny je financovaný. Vybraní stážisté obdrží stipendium 1300 EUR. 

Konto Bariéry vyhlašuje již 17. ročník stipendijního programu

Stipendijní programu Neuro‑Euro, který napomáhá financovat odbornou stáž na klinických pracovištích v EU. Do výběrového řízení se mohou přihlásit pracovníci neurovědních oborů, vysokoškoláci i středoškoláci. Věková hranice byla výjimečně zvýšena na 40 let.
 

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Konkrétní žádost s vyčíslením předpokládaných nákladů včetně informací o pracovišti, které má být navštíveno.
2. Strukturovaný životopis.
3. Přehled dosavadní klinické, případně zahraniční praxe a stáže.
4. Doklad o jazykové způsobilosti.
5. Dvě odborná doporučení – jedno přednosty domácího pracoviště a jedno z hostitelského pracoviště.

Uzávěrka pro přijetí přihlášek: 31. března 2017

Kontakt:
Agáta Marková
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry,
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 214 452, fax: 224 213 647,
e-mail: 
agata.markova@bariery.cz   
 
Výběrová komise
 • doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta Kliniky neurologie FN Motol
 • MUDr. Roman Liščák, CSc., primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie 1. LF UK
 • doc., MUDr. Jiří Votava, CSc., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK VFN
 • prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., profesor Neurochirurgické kliniky 3. LF UK

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více