Menu
Sport bez bariér je určen pro:
 • jednotlivce se zdravotním handicapem
 • neziskové organizace (činné nejméně dva roky) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity

Projekt přispívá na:
 • pořízení sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo pálky na stolní tenis apod.)
 • zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.)
 • organizace sportovních akcí pro lidi s postižením
 • školení profesionálů v dané oblasti
   
Obsah žádosti:
konkrétní písemná žádost o podporu, doložená lékařskou zprávou
fotokopie průkazu ZTP/P
fotokopie občanského průkazu
čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení),
cenová kalkulace na konkrétní sportovní vybavení
případně rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytnutí nebo zamítnutí příspěvku
u organizací požadujeme kopii zakládací listiny, registraci organizace a plný statut. Výpis z účetní uzávěrky za minulý rok /organizace musí být činná min. 2 roky/
doporučení jednoho garanta
u akcí detailní rozpočet

Po přiznání příspěvku vystavíme darovací smlouvu a zašleme žadateli k podpisu. Jednu kopii smlouvy požadujeme zaslat zpět s ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM.
Finanční příspěvky neposkytujeme zpětně, ale proti fakturám, které do výše daru uhradí naše nadace. Faktura může být adresována buďto na nadaci nebo žadatele o příspěvek.
Peníze nepřevádíme na účty podpořených organizací ani jednotlivců.

Kontaktní adresa:
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1, 110 00
tel. 224 214 452, 224 230 216, fax 224 213 647
Martina Potomová
martina.potomova@bariery.cz

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun