Menu
Hlavní stránka / Projekty / Soutěže a ocenění garantovaná Kontem Bariéry
Více než dvacet let pomáháme lidem s handicapem. Příspěvky na rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy, podpora organizací, které lidem s postižením poskytují služby. Ale tam naše práce a úsilí nekončí – chceme, aby běžný, každodenní život našich klientů nebyl ztížen překážkami, které jsou pro zdravé lidi marginální. Aby obyčejný nákup v obchodě, návštěva bankovní pobočky nebo cesta do zaměstnání byly bezproblémovou samozřejmostí. Proto se angažujeme v různých průzkumech a soutěžích a jsme garanty kategorií jako Banka bez bariér, Obchodník bez bariér nebo Zaměstnavatel bez bariér.

Banka bez bariér
Konto Bariéry je patronem, vyhlašovatelem a odborným garantem kategorie Banka bez bariér. Je vyhlašována v rámci tradiční a prestižní soutěže Fincentrum Banka roku.
Princip této kategorie je jenoduchý. V každém ze čtrnácti krajů vždy jeden vozíčkář a jeden neslyšící testoval šest největších retailových bank. Pobočku si mohou zvolit. Hodnotitelé se zaměřují především na architektonické a komunikační bariéry, na možnost využít nabízených služeb pomocí internetového bankovnictví a v neposlední řadě také na profesionalitu a ochotu personálu těchto bank.
Zapojili jsme se i v roce 2015. V průběhu podzimu testeři zhodnotili banky ve všech krajích. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 12. listopadu 2015, kdy titul získala ČSOB. 

Zaměstnavatel bez bariér

V rámci prestižní soutěže Sodexo zaměstnavatel roku vyhlašujeme ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů kategorii Zaměstnavatel bez bariér. Zjišťujeme tak, nakolik jsou firmy ochotné zaměstnat člověka s postižením. 
Na předních příčkách se umisťují takové podniky, které zaměstnávají pracovníky s handicapem nikoli pro splnění tabulkových požadavků pro čerpání zákonných příspěvků, ale protože tito lidé jsou nadaní a pracovití.
Soutěž má jasná kritéria. V přihláškách sledujeme počet zaměstnanců s handicapem ve vedoucích pozicích a pracovní pozice handicapovaných zaměstnanců vůbec, možnost úpravy pracovní doby s ohledem na zdravotní stav, podporu profesionálního růstu, speciální benefity nebo snahu o odstraňování architektonických bariér na pracovišti.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více