Menu
Hlavní stránka / Projekty / Senzační Senioři
Projekt nadace „Senzační senioři“ (SenSen)" je určen našim spoluobčanům, kteří překročili střední věk a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život.
SenSen se stane jejich spojencem se stejným důrazem, jako to dokázalo před 20 lety Konto Bariéry pro lidi se zdravotním postižením.


Vše o projektu Senzační senioři najdete na www.sensen.cz

O projektu  
Pracovní skupina v nadaci, obklopená skvělými odborníky, dávala hlavy dohromady, jak přijít s co nejzajímavějšími náměty pro „senzační seniory“ v České republice (tak jsme ty, na které míříme, nazvali). Chceme, aby projekt SenSen vzbudil velký zájem cílové skupiny a aby zaujal a upoutal také ostatní skupiny společnosti, které lépe pochopí, jak velký nárůst počtu seniorů změní i jejich život.
Navazujeme na všechno, co se nadaci podařilo. Opíráme se o osvědčené postupy, využíváme zkušenosti, které jsme v charitativní práci získali, renomé, které nadace v neziskovém sektoru, ale i ve společnosti má. Troufnu si tvrdit, že Nadace Charty 77 se svými dvacetiletými zkušenostmi s organizováním úspěšné charity má dostatek sil na nový druh aktivity. Přála bych si, aby projekt SenSen dosáhl v blízké budoucnosti věhlasu Konta Bariéry.
Demografické údaje jsou neúprosné. Říkají, že za několik desítek let bude v České republice téměř jedna třetina obyvatelstva v seniorském věku. Budou to v naprosté většině jiní senioři, než jak si je dnes běžně představujeme. Senioři aktivní, dožívající se v dobré zdravotní kondici vysokého věku, senioři, kteří nechtějí být odstaveni na vedlejší kolej.
Jak se dnes vůbec díváme na slovo senior a jaká věková skupina do něj patří? Já sama si myslím, že všechny pokusy o stanovení této věkové kategorie pohořely. Je to 55+, 60+, 65+ ?? Ne ne. Dobře si pamatuji, že v dobách našeho mládí jsme se dívali na šedesátiletého člověka jako na kmeta. Co se tedy změnilo? Medicína pokročila, rychle měníme životní styl, jíme zdravěji, sportujeme a tak, pokud jsme zdraví, necítíme se vůbec staří. Naopak, hodně toho víme, a protože žijeme v „informační společnosti“, chceme to, co máme v hlavách – naše znalosti a zkušenosti, předávat dál. A tam je možná někdy kámen úrazu. Zdá se nám, že o to často není zájem. Copak my ve velkých městech, my nalezneme možnost pro své uplatnění snadněji, co ale aktivní a senzační senior v Rychnově nad Kněžnou, ve Veselí nad Vltavou, v Jáchymově?

 
O co usilujeme  
Náš projekt naopak na zkušenosti, znalosti a aktivitu seniorů sází, chceme, aby z nich prostřednictvím našich projektů (Národní kronika, Druhý život dětské knihy…) měli užitek i ostatní. Chceme tak nejen obohatit činnost seniorských sdružení i jednotlivců, podpořit jejich vlastní nápady, ale zároveň objektivně pomoci seniorům uplatňovat jejich autoritu a důstojnost, které se opírají nejen o věk, ale především o lidské a občanské kvality. Projektem SenSen oslovujeme lidi, jimž není lhostejný život se všemi jeho problémy, otevřenými otázkami a velkými, nejen soukromými tématy. S takovými se chceme spojovat ve snaze bourat staré a mnohdy pevné bariéry a překonávat stereotypy. Zároveň se chceme vážně a dlouhodobě angažovat v úsilí o překonávání mezigeneračních překážek a pomocí tohoto projektu čelit i narůstajícím nedorozuměním, nepochopením a mýtům ve vztazích mezi seniory a zbytkem společnosti. A určitě v neposlední řadě si přejeme, aby se projekt SenSen stal účinným nástrojem proti vážnému a bolestivému problému zralého věku – osamění.
 
A čeho chceme dosáhnout  
Jsem ráda, že nadace se odhodlala k tomuto kroku. Nemáme malé cíle. Chceme hrát významnou roli v podpoře aktivního, plnohodnotného života seniorů v celé republice, chceme jí udávat směr. Věřím, že program, který nabídneme, najde mnoho příznivců připravených a odhodlaných žít svůj život dobře a smysluplně. Takové hledáme. Chceme se stát vašimi spojenci, přicházet se zajímavými náměty, chceme zpestřit váš život. Připojte se k nám.       
                                                                                                   
                                                                                                          Božena Jirků,
výkonná ředitelka Nadace Charty 77
Vše o projektu Senzační senioři najdete na www.sensen.cz 
Pro vytvoření a správu webu jsme našli skvělého partnera ve společnosti Sprinx Systems. Můžeme se na odborníky kdykoliv obrátit s prosbou o radu. A to nejen ze světa počítačových technologií, všichni mají rodiče, babičky, dědečky a také je zajímá, jak aktivní a spokojený život povedou. Děkujeme!  
 


Ředitel Sprinx Systems Jiří Čáp přebírá ocenění za dlouhodobou pomoc a spolupráci. 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun