ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Auta bez bariér

Časté otázky a odpovědi


Konto Bariéry často odpovídá na dotazy týkající se legislativy, úprav, pořízení a financování automobilu. Na této stránce najdete odpovědi na otázky, které dostáváme opakovaně.
Chcete poradit s koupí auta? Napište nám a my vám odpovíme. Ptát se můžete i na další záležitosti spojené s projektem Auta bez bariér.

Dobrý den, rád bych se optal, jak se zachovat při prodeji auta, na které byl získán příspěvek na osobu ZTP/P a ještě neuplynulo 7 let od přiznání příspěvku. Chápu, že při prodeji je třeba vrátit poměrnou část příspěvku. Nikde jsem však nenalezl co s DPH, která nám byla vrácena.
Povinnost vrátit poměrnou část daně z přidané hodnoty v případě, kdy jste získal příspěvek na zakoupení motorového vozidla a pozadal následně o vrácení DPH upravuje § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, odst. 11 a 12. Vztahuje se ale na 5-ti letou lhůtu na vrácení DPH (nikoli na 7 let, jak je tomu aktuálně u příspěvku na motorové vozidlo). Doporučuji se obrátit přímo na Finanční úřad a nechat si "vratku" vyčíslit.​

Dobrý den, chtěla bych podat žádost o příspěvek na auto pro moji babičku. Bydlí s mojí maminkou ve společné domácnosti. Předpokládám, že do společně posuzovaných osob se řadí moje maminka, patřím tam i já jako provozovatel auta i když nebydlíme v jedné domácnosti?
Pokud spolu bydlí maminka a Vaše babička ve společné domácnosti, budou posuzovány pouze jejich příjmy dle zákona o životním a existenčním minimu č.110/2006 Sb., v účinném znění. Vy jste předpokládám posuzována v jiné domácnosti se svou rodinou, výjimku tvoří situace, kdybyste se soustavně připravovala na budoucí povolání a "domů" jezdila na víkendy, pak byste byla společně posuzována s maminkou a babičkou (viz.výše uvedený zákon).
Doplňuji, že výše příspěvku se určuje aktuálně právě dle příjmu společně posuzovaných osob - nahlédnout můžete do zákona č.329/2011 Sb., paragrafu č.10. Znění lze nalézt např. na portálu www.zakonyprolidi.cz.​​

Zajímalo by mě, jestli si mohu zažádat o příspěvek na úpravu motorového vozidla i když nežádám o příspěvek na auto. Ten by mi pravděpodobně nebyl přiznán. Ruční řízení ovšem vzhledem k diagnóze potřebuji (progresivní neuropatie, postižené ruce i nohy). Ruční řízení i kouli na volant mám zapsanou v řidičáku. 
Určitě je možné žádat o příspěvek na úpravu motorového vozidla i když nežádáte o příspěvek na zakoupení auta.
Pokud nahlédnete do zákona č. 329/2011 Sb., v příloze jsou uvedeny všechny "těžké vady těžkého a pohybového ústrojí", na které lze příspěvek na úpravu vozidla získat.
(legislativu lze nalézt např. na webu www.zakonyprolidi.cz ) 
Doplňuji, že příspěvek na úpravu vozidla lze žádat až do výše 350.000 Kč (dle konkrétní ceny úpravy), se spoluúčastí 10%, tuto spoluúčast lze na Vaší žádost snížit na minimální spoluúčast 1000 Kč.

Dostali jsme příspěvek na auto v roce 2016, v době, kdy se uděloval na 10 let. Nyní platí novela , která hovoří o příspěvku na sem let. Co se vztahuje na nás? Kdy můžeme znovu zažádat o státní příspěvek?
Od 1. ledna 2018 platí, že všichni mohou žádat o nový státní příspěvek už po sedmi letech od uznání předešlého. Týká se to i v vás, o nový stární příspěvek budete moci zažádat v roce 2023.​

Dostal jsem příspěvek na auto v zaří 2013, šlo o častku 150 000 Kč. Do auta spíš pořad investuju a rozhodl jsem se pro koupi nového. Kolik peněz budu muset nyní v roce 2018 vrátit, abych mohl zažadat o příspěvek na nové auto? Když budu žadat o příspěvek na auto dříve, tak nejdříve musím vrátit poměrnou čast. Ale budu muset vracet i peníze za úpravu auta, která stála okolo 150 000 Kč? Četl jsem, že na úpravu auta mám nárok 350 000 Kč, jestli to dobře chápu.​
Přesnou výši vratky u obou poskytnutých příspěvků (na zakoupení i zvláštní úpravu vozidla) Vám vypočítá příslušný Úřad práce, doporučuji se na něj tedy obrátit a požádat jej o výpočet. Ve své podstatě se jedná o "poměrnou" část nevyužitého příspěvku za roky, které byste měl auto ještě využívat. Obávám se, že požádat dříve o nový příspěvek na zakoupení auta, než peníze z již přiznaného vrátíte není možné - respektive pravděpodobně dojde k zastavení řízení o novém příspěvku. Dle zákona č. 329/2011 Sb. může úřad rozhodnout také o prominutí vrácení poměrné části příspěvků (většinou se využívá např. ve chvíli, kdy je vozidlo ne vlastní vinnou osoby s handicapem nabouráno, je nepojízdné apod.) . Můžete tedy zkusit požádat o prominutí vrácení poměrné části, doporučuji však dobře tuto žádost argumentovat.
Od ledna 2018 se při stanovování výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla přihlíží k příjmům osoby a společně posuzovaných osob. Přesné výše příspěvku na zakoupení vozidla odstupňované dle příjmu osob naleznete v zákoně č. 329/2011 Sb., v § 10, odst. 5, dostupné např. ZDE:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329 
Na druhou stranu příspěvek na úpravu motorového vozidla se poskytuje AŽ do výše 350.000,-Kč - výše se stanovuje s ohledem na cenu zvláštní úpravy. Upozorňuji, že v tomto případě stanovuje spoluúčast osoby s handicapem a to ve výši 10% z ceny úpravy. Spoluúčast lze snížit, a to na žádost osoby s handicapem, minimální výše spoluúčasti činí 1000,-Kč.​

Letos získám svůj první státní příspěvek na nové auto. Dosud jsem jezdil více než 15 let v autě mé matky. Toto auto se bude prodávat a má u pojišťovny vyšší bonus. V podmínkách příspěvku na auto je, že musím být majitelem vozidla. Může být z důvodu uplatnění bonusů pojistníkem (plátcem pojistky) jiná osoba než já? Nebude to v rozporu s legislativou příspěvku?
Bonus se vždy váže k rodnému číslu daného člověka, tzn. eviduje se schopnost řidiče jezdit ohleduplně, bez zaviněných nehod atd.
Když si někdo koupí vozidlo a stane se podle TP jeho vlastníkem a zároveň vystupuje v roli pojistníka (ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu), zohledňují pojišťovny jeho bonus. Pokud bude pojistníkem jiná osoba než vlastník vozidla (ano, tato varianta je možná), budou pojišťovny při výpočtu pojistného přihlížet k bonusu pojistníka. Nicméně následně dojde většinou v kalkulacích k uplatnění koeficentu (zdražení), který zohledňuje zase skutečnost, že zde existuje jiný pojistník a jiný vlastník. Takže odpověď: rozdíl v těchto osobách být může, ale ne vždy bude pojistné odpovídat výhodnějšímu bonusu pojistníka.
Státní příspěvek nemá s pojištěním auta nic společného.​

Dokdy po přiznání státního příspěvku na pořízení auta je ho nutné vyčerpat? Existuje lhůta? A naopak - jak je to, když chce někdo využít příspěvek zpětně. Je to možné?​
Lhůta se počítá od data VYPLACENÍ příspěvku, nikoli jeho přiznání a je standardně 3měsíční, nicméně v § 12, zákona č. 329/2011 Sb. je zároveň uvedeno, že Úřad práce může určit lhůtu jinou (většinou delší), a to především v případech, kdy si např. osoby s handicapem zároveň vozidlo nechají upravovat či čekají např. na rozhodnutí dalších dárců - třeba nadačních fondů.
Co se týká zpětného využití příspěvku, v zákoně to zakotveno není, nicméně z praxe znám velké množství případů, kdy rodina nemohla logicky čekat na rozhodnutí úřadu, vozidlo zakoupila dříve a následně dojednávala s Úřadem práce i prodejcem vozu, jak to vyřešit, vždy však doporučuji toto konzultovat, případně se domluvit s prodejcem na dvojím vyfakturování vozidla.​

Jsem na vozíku a pořidila jsem si nové auto, kde byla udělána úprava pro vozíčkáře - plošina pro nájezd vozíku. Jak pojistit takové auto, aby v tom byla zahrnuta i taková úprava? ​
Pojistná částka se navýší o cenu té úpravy a do poznámek se napíše, že pojistná částka zahrnuje i cenu této úpravy vozidla pro vozíčkáře. Znamená to, že pojištění bude dražší o úpravu. Určitě je úpravu nutné uvést do pojistné smlouvy.​

Můžeme požádat finanční úřad o vrácení zaplacené DPH, když uplynulo již 9 měsíců od pořízení auta a státní příspěvek na pořízení vozidla nám byl přiznán až nyní? 
Nárok na vrácení zaplacené daně uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později. Jinými slovy lhůta 3 let začne běžet teprve v měsíci, kdy obdržíte rozhodnutí o příspěvku z Úřadu práce.​​

Je možné zažádat o příspěvek na zakoupení auta před uplynutím doby 5 let s tím, že bych poměrnou část příspěvku vrátil? Mohu zažádat o příspěvek na sedm let až po uplynutí této doby nebo i na sedm let dopředu?
Předpokládám, že Vám byl příspěvek ještě přiznám před "sociální reformou" tedy do konce roku 2011. V té době se příspěvek na zakoupení vozidla poskytoval na 5 let. Po uplynutí této lhůty bylo možné získat příspěvek nový. Pokud osoba vrátila poměrnou část příspěvku, mohla o nový příspěvek požádat i dříve, než po uplynutí 5-ti leté lhůty. Pokud Vám byl příspěvek přiznán PŘED sociální reformou na 5 let, vztahují se na Vás tzv. "přechodná ustanovení", tzn. že o nový příspěvek můžete žádat už za 5 let od poskytnutí předchozího příspěvku. Platí pro Vás i to, že pokud poměrnou část příspěvku vrátíte, můžete žádat dříve, než uplyne tato lhůta. Když nově požádáte, už pro Vás platí podmínky platné od 1.1.2012 (tedy PO sociální reformě) - tzn. žádáte dle zákona č. 329/2011 Sb., příspěvek bude poskytnut na dobu sedmi let v maximální výši 200.000,-Kč. Protože není jednoduché se ve výše uvedeném vyznat, doplňuji příklad. Příspěvek Vám byl přiznán v polovině roku 2011, vyplacen k datu 1.8.2011. Správně by 5-ti letá lhůta uplynula za 5 let od data vyplacení, tedy k 31.7.2016. Vy nyní můžete vrátit poměrnou část příspěvku za zbylé období - tedy od 5.2.2016 - 31.7.2016 (vyčíslí ÚP) Až vrátíte, lze ihned požádat o příspěvek dle nových pravidel - ten už Vám bude přiznán na sedm. Tzn. obdržíte ho např. 5.5.2016 a bude na období do 4.5.2026.​

Je stanovena lhůta, v rámci které musí úřad žádost vyřídit - tedy určit výši státního příspěvku?
Podle zákona č. 329/2011 Sb. a správního řádu č. 500/2004 Sb., v účinném znění, by řízení mělo trvat MAXIMÁLNĚ 135 dní (a to jen v mimořádných případech):
Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů). Po dobu vypracování posudku o zdravotním stavu dochází sice k přerušení správního řízení – nicméně jak uvádím výše, i posudkový lékař je vázán „lhůtami“, které by měl dodržet.
Obranou proti dlouhým lhůtám na vyřízení žádosti je uplatnění tzv. „opatření proti nečinnosti úřadu“, který vaši žádost vyřizuje. Žádost se podává k nadřízenému úřadu (v tomto případě přímo ministerstvo práce a sociálních věcí), který by měl do 30 dnů od obdržení žádosti rozhodnout. Pokud vám z důvodu nečinnosti úřadu vznikla majetková či nemajetková újma, můžete také žádat o finanční odškodnění za průtahy řízení. Vzory naleznete např. zde: http://www.ochrance.cz/?id=51

Dostala jsem příspěvek na zakoupení motorového vozidla a chtěla bych vědět, zda pořád platí, že člověk může mít jen jeden vůz? Pokud se staré auto musí prodat, co je potřeba doložit úřadu, stačí kopie technického průkazu s přepisem?​
V rámci sociální reformy a účinnosti zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se změnily některé podmínky pro příspěvek na vozidlo. Když nyní žádáte o příspěvek na motorové vozidlo, uvádíte do žádosti majetek, zde byste tedy měla vlastnictví vozidla uvést. Pokud jste vlastníkem vozidla, které může být využíváno pro přepravu handicapované osoby, určují pracovníci úřadu práce na základě metodiky nižší výši příspěvku. Zohledňují to, že na dofinancování vozu nového můžete (ale nemusíte!) použít zbytkovou cenu starého vozu z jeho prodeje. Zákon vás tedy nyní nenutí „přestat“ být vlastníkem původního motorového vozidla, ale jeho vlastnictví se může projevit na konečné výši přiznaného příspěvku na auto.​

Dostala jsem příspěvek na motorové vozidlo, jsem v rozvodovém řízení, s manželem již tři roky nežiji ve společné domácnosti, byl také vyloučen z okruhu posuzovaných osob. Ráda bych věděla, zda si může dělat nárok na vůz po rozvodu při společném vypořádání majetku, jelikož ještě nejsme rozvedení.​
Vycházím-li z povahy vozidla - jako pomůcky dle zákona č. 329/2011 Sb., argumentovala bych u soudu tím, že jsem dostala na vozidlo příspěvek od státu a v souladu s výše uvedeným zákonem jsem jeho majitelem a využívám jej „ke své osobní potřebě“ jako pomůcku, v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., § 709. Za těchto podmínek by mělo být vozidlo ze společného jmění vyloučeno. Pokud jste ale cenu vozidla společně dopláceli z úspor, mohl by tuto skutečnost manžel u soudu namítat a mohl by požadovat vrácení poměrné vložené části majetku. Nejlepší by tedy bylo se na vypořádání dohodnout a soudu předložit společnou dohodu pouze ke schválení.​

Máme auto pořízené se stáním příspěvkem pro našeho syna a měli jsme autonehodu (kterou jsme nezavinili). Auto je na odpis. Budeme muset vracet příspěvek? Auto má havarijní pojištění, škoda však bude hrazena z povinného ručení viníka nehody.​
V praxi byste měli vozidlo po celou dobu, na kterou je příspěvek přiznán, využívat k dopravě syna. Pokud je vozidlo nepojízdné z důvodu nehody a řídili bychom se tvrdým výkladem zákona, poměrnou část příspěvku byste měli vrátit. Následně by ale šlo ihned po vrácení nově požádat o další příspěvek (§ 9, odst. 11, zákona č. 329/2011 Sb.).
Úřad práce ale umí vrácení příspěvku z důvodu hodných zvláštního zřetele i prominout. Tzn. dovedu si představit situaci, kdy vracet nebudete muset nic anebo jen malou část, kterou by měla pokrýt pojistka viníka nehody. A následně máte možnost požádat o nový příspěvek na další období.​​

Chtěla bych si požádat o příspěvek k nákupu auta pro nemocného syna. Zajímá mě, jestli auto může zabavit exekutor. 
Pokud by syn získal příspěvek na motorové vozidlo jako na „pomůcku“, měla by být v souladu se zákonem č. 329/2011 Sb., v jeho vlastnictví, Vy rodiče by jste byli pouze provozovateli vozidla.
Pokud je tedy exekuce vyhlášena na Vás jako na rodiče, neměl by být postižen majetek syna. Pokud hrozí, že k Vám exekutoři dorazí, doporučuji mít po ruce doklad o vlastnictví vozidla.
Pokud by exekuce byla přímo na syna (neuvádíte bližší informace ani jeho věk), doporučovala bych argumentovat tím, že se nejedná o běžné vozidlo, ale o speciální kompenzační pomůcku usnadňující mu handicap, tyto pomůcky by exekutoři zabavovat neměli, nicméně bude asi záležet na přístupu a jednání konkrétní osoby-exekutora. V případě sporu je třeba obrátit se na soud s tzv. „vylučovací žalobou“.​

Pořídili jsme si před pěti měsíci ojeté auto pro zdravotně postiženého syna, na které jsme dostali příspěvek od státu. Auto se ale pokazilo a je nepojízdné. Je možné toto po opravě prodat a koupit jiné, aniž bychom museli příspěvek vrátit? Byla by to prakticky jen výměna jednoho auta za druhé. ​
Zákon č.329/2011 Sb. uvádí, že zakoupené vozidlo je třeba 7 let používat k dopravě osoby s handicapem. Samozřejmě Vaši situaci chápu a nabízené řešení schvaluji a přijde mi vhodné, jen by bylo ještě pro jistotu dobré vyjednat i přímo s úřadem výměnu vozidla, protože kdyby došlo ke kontrole využívání příspěvku a ke kontrole vlastnictví vozidla a úředníci porovnali doložené dokumenty k zakoupenému vozidlu z příspěvku s „novým“ autem, nesedělo by to. Taktéž by se na tento rozpor mohlo dojít ve chvíli, kdy byste po sedmi letech žádali o nové vozidlo. ​

Chtěl bych si udělat řidičák pro osobní automobil. A chtěl bych se zeptat jestli si mám rovnou dát žádost o přestavbu auta nebo si nejdříve udělat řidičák a potom až žádost o přestavbu řízení?​​
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 329/2011 Sb.“), neurčuje, zda osoba, která o dodatečnou úpravu motorového vozidla žádá, musí být držitelem řidičského oprávnění.
Jak je již výše uvedeno, dodatečnou úpravou nemusí být pouze přestavba na ruční ovládání, ale i úpravy umožňující snadnější nastupování, nebo nakládání vozíku, které není plně vázáno na sedadlo řidiče a tím i na vlastnictví řidičského průkazu.
Především je třeba zdůraznit, že příspěvek je možné přiznat pouze v případě, že žadatel souhlasí s tím, že:
- použije příspěvek do 3 měsíců ode dne  jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,
- v období 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku bude vlastníkem zvláštní pomůcky,
- v období 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku bude zvláštní pomůcku užívat, a další.
V případě, že žadatel o dodatečnou úpravu motorového vozidla, splní výše uvedené podmínky, může mu být příspěvek přiznán a vyplacen.​

Jak postupovat při pořízení zvláštní pomůcky a to ruční ovládání + automatická převodovka, zajímá mi zda podat jednu žádost jak na ruční řízení tak i na převodovku nebo to rozdělit a podávat dvě žádosti?​
Na automatickou převodovku nelze dostat zvláštní příspěvek. Na koupi auta jako celku však můžete čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, může být maximálně 200 000 Kč.
Jinak je to s ručním ovládáním, které je dodatečnou úpravou auta. Na ně lze samostatně zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku.
Více se dočtete zde.

Je možné odečíst DPH od koupě auta i když nám zřejmě nebude poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla příslušným úřadem? Budeme si muset pořídit nové auto, neboť máme nevidomého (průkaz ZTP/P) syna (už plnoletého), ale dopravujeme ho denně do a ze školy.
Nárok na vrácení daně zaplacené při zakoupení osobního automobilu má osoba se zdravotním postižením, kterou se pro  účely ustanovení § 85 zákona o DPH (Vracení daně osobám se zdravotním postižením) rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na jí dodaný osobní automobil. To bohužel znamená, že pokud nebude příslušné osobě přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu, nemůže tato osoba požádat o vrácení daně zaplacené v ceně osobního automobilu.​

Je možné dostat příspěvek na zakoupení auta pro dva držitele ZTP/P na koupi jednoho automobilu? Jedná se o matku a syna.
Zákon nevylučuje, aby si více lidí, kteří pobírají příspěvek na zvláštní pomůcku (v tomto případě motorové vozidlo), tuto pomůcku zakoupilo společně. Takový postup je běžný například v rámci rodiny. 
Proto, aby si motorové vozidlo jako zvláštní pomůcku mohlo více lidí se zdravotním postižením koupit společně, musí splnit několik podmínek, které stanovuje zákon č. 329/2011 Sb. Všichni musí být vlastníky vozidla, musí to být doloženo z kupní nebo jiné smlouvy, musí to vyplývat z technického průkazu vozidla, všechny osoby musí použít celou dávku, pravidelně se dopravovat apod​.​

Přispívají Bariéry na vozidla soukromým handicapovaným osobám, nebo jen organizacím?​
Fyzickým osobám, i když jsou to handicapovaní, Konto Babiéry na automobily nepřispívá. Tento příspěvek jsme zrušili už v roce 1995, protože jsme brzy přišli na to,že bychom celý měsíční fond Konta Babiéry od našich dárců, a není malý, je to milion korun, vyčerpali pouze na pořizování aut a ještě bychom moc nepomohli.
Pokud si tedy někdo chce pořídit auto a chybí mu peníze, může si u nás otevřít sponzorský podúčet. Pravidla této pomoc vysvětlí každému zájemci kolegyně Ivana Růžičková, která má tuto agendu v nadace na starosti. 
Pro organizace máme skvělý projekt, pořizujeme automobily z prostředků Fondu Globus. ​

Pokud koupím ojeté auto zakoupené jako nové v ČR podnikatelem, který mi ho nyní přímo prodává, jaké DPH mi bude vráceno?​
a) Pokud auto podnikatel koupil po 1. dubnu 2009 (nebo i dříve s úpravou osobního automobilu na N1) a uplatnil nárok na odpočet daně, bude nyní při prodeji auto zdaněno z aktuální (sjednané) ceny. Zdravotně postižený může požádat o vrácení této daně za podmínek stanovených v § 85 zákona o DPH.
b) Jestliže podnikatel zakoupil automobil v době, kdy podle zákona o DPH platil zákaz odpočtu daně u osobních automobilů (obecně do 31.3.2009), při prodeji tohoto automobilu prodávající daň neuplatňuje, jde o osvobození od daně podle § 62 zákona o DPH. Zdravotně postižený u takového automobilu nemůže uplatnit nárok na vrácení daně, protože žádná daň při prodeji uplatněna nebyla.​

Pokud si nechám dovézt ojeté auto z EU a dovozce nabízí možnost odpočtu DPH, bude mi vráceno pouze DPH z rozdílu jeho nákupní a prodejní ceny? ​
Možností, jak takový nákup proběhne, je více. Pokud auto dováží (pořizuje z členského státu EU) zprostředkovatel a účtuje si odměnu za svou službu (auto kupuje nový majitel přímo od subjektu v zahraničí – členském státě EU), nevzniká povinnost platit DPH v souvislosti s pořízením auta do ČR a zdravotně postižený nemá nárok na vrácení DPH, protože žádná DPH při tomto nákupu v ČR není uplatněna.  V případě, že v zahraničí koupí auto například firma zabývající se obchodem s ojetými auty a prodává je v Česku, uplatnění a výše daně záleží na tom, od koho automobil nakoupí.  
a) Pokud je automobil nakoupen od obchodníka s ojetými auty z jiného členského státu  a ten při dodání do ČR uplatní tzv. zvláštní režim (spočívá v odvodu DPH pouze z přirážky, kterou je rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou), při prodeji v ČR český obchodník s ojetými auty může použít také tzv. zvláštní režim (viz § 90 zákona o DPH) a zdaní tak pouze jen svoji přirážku. Zákazník, kupující (zdravotně postižená osoba) pak má nárok na vrácení pouze daně odvedené z přirážky, jiná daň v ČR odvedena není.  
b) Pokud obchodník s ojetými vozy v ČR při prodeji automobilu pořízeného z jiného členského státu neuplatní zvláštní režim, pak musí firma zaplatit DPH z celé ceny auta. Tu pak zdravotně postižený kupující může dostat zpět (omezení je pouze u jednoho automobilu za 5 let a daň se vrací maximálně ve výši 100 000 Kč.​

Existuje povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku pokud se příspěvek nepoužije do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcku. Objednání nového auta se v současné době pohybuje v řádu týdnů (8-12 týdnů) a poté i nějakou dobu trvá jeho úprava (např. instalace plošiny). Jakým způsobem postupovat, jestliže nebude možné tuto dobu dodržet?
Ten, komu byl příspěvek vyplacen, má povinnost vrátit ho nebo jeho poměrnou část v případě, že příspěvek do 3 měsíců od vyplacení (nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP) nepoužije na pořízení zvláštní pomůcky. Další povinnosti, kdy musí daný člověk příspěvek či jeho poměrnou část vrátit, stanovuje § 12 zákona č. 329/2011 Sb. Podmínka, která platila dříve, tedy že žadatel musí do šesti měsíců od vyplacení příspěvku prodat původní automobil, už neplatí. Vlastnictví jiného automobilu se ale může projevit při stanovení výše příspěvku, který se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a osob společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.​

Je nutné objednat vůz až poté co budu mít k dispozici rozhodnutí o přiznání příspěvku, nebo je možné automobil objednat, nebo zakoupit dříve a poté čerpat přiznaný příspěvek?
Příspěvek na zvláštní pomůcku (auto) lze poskytnout také na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena během 12 kalendářních měsíců, které předcházejí dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku. Auto je tedy možné koupit, nechat ho upravit a o příspěvek požádat až poté, omezením je 12 měsíců od zahájení řízení o příspěvku.​

Jdu na to