Menu

Žádosti

p1.bmp

V rámci projektu Počítače proti bariérám se snažíme pomoci lidem s postižením získat potřebnou výpočetní techniku. Podporujeme proto žádosti osob s tělesným a smyslovým postižením o kvalitní repasovanou techniku nebo finanční příspěvek. Pomáháme a spolupracujeme také s organizacemi, poskytujícími služby lidem se zdravotním postižením, především pak organizující vzdělávací kurzy práce s PC a další kurzy, které pomáhají handicapovaným s uplatněním na trhu práce.


V současnosti máme díky našim sponzorům opravdu kvalitní repasovanou techniku, a proto se snažíme žadatele uspokojovat primárně takto.

Finanční příspěvek můžeme poskytnout v nevyhnutných případech, kdy žadatel pracuje anebo studuje a prokazatelně potřebuje nový a výkonnější PC/NB k výkonu své práce / studiu; parametry repasovaného PC/NB nejsou dostatečné pro fungování specifických programů, které žadatel potřebuje používat.

O každé žádosti jedná Rada projektu Počítače proti bariérám, která zasedá přibližně každé dva měsíce a rozhoduje o přidělení daru, o jeho výši nebo jeho formě. Výsledky svých žádostí si můžete zjistit po zasedání Rady telefonicky nebo e-mailem.

 

Oprávnění žadatelé:

 1. Dospělé osoby s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením – držitelé průkazky ZTP a ZTP/P

 2. Rodiče dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P a jsou žáky základní školy nebo studenty středních škol. 

 3. Rodiče dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením se ZTP a ZTP/P, které navštěvují zvláštní či pomocné školy. 

 4. Státní i neziskové organizace poskytující služby v oblasti sociální péče

 5. Osoby požívající doplňkové ochrany v případě, že mají dítě školou povinné anebo studující 
   

Každý žadatel musí:

 1. sepsat písemnou žádost o podporu

 2. dodat k žádosti všechny potřebné dokumenty

 3. odeslat žádost poštou na adresu Nadace Charty 77, Jan Beroun, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky se všemi náležitými oskenovanými dokumenty (podepsané žadatelem) v příloze na e-mail jan.beroun@bariery.cz

 4. respektovat, že na již zakoupené a zaplacené zboží se náš dar nevztahuje – proplácíme pouze nezaplacené faktury od dodavatele na jeho účet!

Rada projektu Počítače proti bariérám bude opět posuzovat došlé žádosti na podzim 2018.
 

O co můžete žádat

O finanční příspěvek na

gsfgsdfg

O zápůjčku/dar repasované techniky

V současné době je přidělování finančních příspěvků omezeno na minimum a téměř se neuděluje. Důvodem je vyčerpání rozpočtu.

- zakoupení počítače a příslušenství (PC + monitor/notebook, klávesnice, myš, tiskárna, skener, atp.)

- zakoupení speciálních pomůcek pro ovládání počítače (MyVoice, MyDictate, speciální klávesnice, trackbally, atp.)

- jiné speciální technické a počítačové vybavení

- vzdělávací kurz, který se bude týkat počítačových dovedností nebo kurz, který žadateli pomůže získat zaměstnání
 

- kvalitní repasované notebooky a počítačové sestavy včetně LCD značky Dell a HP včetně veškerého příslušenství

- výhodou repasované techniky je cenová dostupnost (žadatel si přispívá na repasi a instalaci legální softwarové licence sumou 500,-Kč a zaslání službou PPL 200,- Kč)

- všechny repasované počítače/notebooky dodáváme individuálním žadatelům s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows + kompletní balíček Office, Avast internet security a Zoner photo studio


K žádosti je třeba vždy doložit vše uvedené:

Žadatel

Potřebné dokumenty

Dospělí

 • průvodní dopis s přesnou specifikací a důvodem žádosti včetně kontaktních údajů
 • kopii průkazky ZTP, ZTP/P
 • kopii OP
 • kopii lékařské zprávy
 • potvrzení o příjmech – výměr důchodu, sociální dávky apod. 
 • doklad o absolvování kurzu práce s PC
 • strukturovaný životopis 
 • vyplněné a podepsané čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení)
 • K finančním příspěvkům
 • kopii pracovní smlouvy, živnostenského listu, apod.
 • žádáme žadatele, aby se obrátili se žádostí také na příslušný úřad práce, který přispívá zdravotně postiženým žadatelům na zakoupení některých speciálních pomůcek.  Vyjádření úřadu (schválení příspěvku i jeho zamítnutí) je třeba zaslat spolu s žádostí
 • Cenovou nabídku vybrané pomůcky od dodavatele
 • Maximální výše příspěvku 10 000,- Kč
   
Děti
 • průvodní dopis s přesnou specifikací a důvodem žádosti včetně kontaktních údajů
 • kopii průkazky ZTP, ZTP/P
 • kopii občanského průkazu
 • kopii lékařské zprávy
 • doporučení speciálního pedagoga, psychologa nebo školy
 • potvrzení o příjmech rodiny -  výměr důchodu, sociální dávky apod.
 • vyplněné a podepsané čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení)
 • K finančním příspěvkům
 • žádáme žadatele, aby se obrátili se žádostí také na příslušný úřad práce, který přispívá zdravotně postiženým žadatelům na zakoupení některých speciálních pomůcek.  Vyjádření úřadu (schválení příspěvku i jeho zamítnutí) je třeba zaslat spolu s žádostí
 • Cenovou nabídku vybrané pomůcky od dodavatele
 • Maximální výše příspěvku 5 000,-Kč

Organizace

 • průvodní dopis s přesnou specifikací a důvodem žádosti vč. kontaktních údajů / případně popis projektu / popis aktivit organizace
 • prokázat, že organizace pracuje v sociální oblasti / s lidmi se zdravotním postižením / seniory 
 • celkový počet osob, které budou z daru profitovat, dodatečně report vyškolených osob
 • stanovy organizace
 • doklad o jmenovaní statutárního zástupce 
 • doporučení starosty, obecního nebo městského úřadu či jiného nezávislého garanta apod.
 • poslední aktuální výroční zprávu - elektronicky (na webu organizace)
 • K finančním příspěvkům
 • cenovou nabídku pomůcky od dodavatele
Osoby požívající doplňkové ochrany
 • průvodní dopis s přesnou specifikací a důvodem žádosti včetně kontaktních údajů
 • kopii pasu nebo průkazu povolení k pobytu žadatele i dítěte/dětí
 • doporučení speciálního pedagoga, psychologa nebo školy, že je PC potřebný ke studiu
 • kopii nájemní smlouvy
 • vyplněné a podepsané čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení)


Podmínky příspěvku:

 1. Na program MyVoice přispíváme částkou 6 500,-Kč
 2. Finanční příspěvky poskytujeme proti fakturám, které do výše daru uhradí naše nadace
 3. Peníze nepřevádíme na účty organizací ani jednotlivců
 4. Finanční příspěvky nelze poskytovat se zpětnou platností
 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun