Menu
Hlavní stránka / Projekty / Mapy bez bariér
 
mapy-bez-barier.jpg
 
 
Zkvalitní život lidem s omezenou pohyblivostí - umožní jim lépe plánovat výlety a dovolené, zpřístupní jim kulturněhistorické dědictví naší země a posílí cestovní ruch. V rámci projektu byla do konce roku 2015 zmapována přístupnost bezmála 600 objektů po celé České republice. Pozornost se soustředila na národní kulturní památky jako kostely, hrady, zámky, ale i další pro turisty zajímavé objekty. Měření zahrnulo rovněž vytipované objekty památek UNESCO.

Stránky projektu

Jak vše funguje?

Odborní pracovníci osobně navštívili vybrané objekty a pomocí měřicích nástrojů a přístrojů  zaznamenali údaje významné pro pohyb osob s omezenou mobilitou. Jedná se například o šířku dveří, přítomnost nájezdové rampy a její sklon, rozměry výtahové kabiny nebo přístupnost a vybavenost toalet. 

Zjištěné údaje byly zaneseny do nové webové aplikace Mapy bez bariér. Data jsou k dispozici jednotlivcům i organizacím. Naměřené informace budou moci zahrnout do svých projektů a služeb v rámci otevřené licence. To je na Mapách bez bariér přelomové, podobně jako jednotnost údajů, které byly sesbírány. 

Již dnes jsou některá místa v ČR zmapována, problémem je však nejednostnost takových údajů. 
Problém roztříštěnosti údajů si uvědomují i organizace zastupující samosprávu, zejména Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR, které se staly partnery projektu Mapy bez bariér.

Turistická Mapa přístupnosti má data dostupná, jak již bylo výše zmíněno, v rámci otevřené licence, a probíhající projekty z ní budou čerpat informace. Údaje z Mapy  si tak uživatelé mohou zobrazit rovněž prostřednictvím služeb, které dnes již dobře znají. Otevřenost dat taktéž zaručí, že v případě, že stát zrealizuje ideu Národního informačního portálu, bude moci ihned včlenit do své databáze – díky jejich otevřené a propojitelné struktuře – údaje pořízené tímto projektem.


Kampaň Mapy bez bariér doplňuje a rozšiřuje komplexní služby, které již Nadace Charty 77 – Konto Bariéry lidem s postižením poskytuje. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie. 

Podrobnosti najdete i na Facebooku Map bez bariér, fotografie z průběhu mapování, rozhovory a reportáže. 


Kontakt:

Petr Hazuza
petr.hazuza@bariery.cz 

224 214 452

Partneři projektu:

 


Technologický partner:

seznam.gif   Forpsi

Takto se mapovalo v Hořovicích
   
foto: Jan Šilpoch

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun