Menu
Hlavní stránka / Projekty / Konto Bariéry / Školy a jiná zařízení pro handicapované

Školy a jiná zařízení pro handicapované

Každý den podpoříme jeden návrat do života

číslo účtu 17111444/5500
Rada Konta Bariéry každý měsíc dostává desítky žádostí a projektů. Díky desetitisícům obětavým dárců a sponzorům můžeme rozdávat novou naději potřebným a pomáhat jim v těžkých životních situacích.
 

Rovných 100 tisíc obdrží Diecézní charita v Litoměřicích. Charita provozuje ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, azylové domy či domovy pro seniory. Jedno ze středisek sídlí v budově bývalé mateřské školy, která je před rekonstrukcí. V jejím rámci by charita chtěla vybudovat bezbariérový vstup a toalety pro lidi s handicapem. Tyto bezbariérové úpravy budou stát celkem 150 tisíc korun.
Podpoříme zakoupení kompenzačních pomůcek do půjčovny Svazu tělesně postižených v Berouně. Službu půjčovny každoročně využívá více než 300 lidí. Avšak náklady na opravy půjčovaných pomůcek jsou vysoké a mnohé pomůcky mají životnost již za sebou. Zájem je hlavně o polohovací postele, antidekubitní matrace nebo chodítka. Konto BARIÉRY na nákup těchto pomůcek přispěje 15 tisíci korun.
Do mateřské školy v Králíkách ve východních Čechách pošleme dokonce 150 tisíc. Pedagogický personál školky má speciální vzdělání a z celé spádové oblasti se do ní hlásí i děti s nejrůznějšími handicapy. V dané lokalitě je jediná. Potřebuje však bezbariérově upravit vchod do budovy. Cena této úpravy dosáhne více než 380 tisíc korun.
Padesát tisíc posíláme do Sportovního klubu vozíčkářů Frýdek-Místek. Sportovci s handicapem se jeho prostřednictvím věnují basketbalu, cyklistice či lyžování. V současnosti má klub několik desítek členů. Klub se však začal zaměřovat i na mimosportovní život lidí s postižením. A chce jim ho ulehčit především zajištěním bezbariérové dopravy na principu „ode dveří ke dveřím“ na objednávku. Počátkem roku 2011 tento projekt podpořil i Fond Globus Nadace Charty 77 – darováním „Auta bez bariér“. A toto auto potřebuje speciální úpravu, na kterou přispějeme.
Zástupci České asociace paraplegiků nás požádali o pomoc s pořízením pomůcky pro alternativní ovládání počítače ústy, tzv. alternativní myši. Je určená pro lidi s celkovým ochrnutím, tedy i pro ty, kdo mají poškozenou míchu v krční oblasti, a lidi na plicní ventilaci. Cena alternativní myši je 15 212 korun, zaplatíme celou částku.
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, konkrétně do Centra služeb Hvozdy ve středních Čechách, posíláme 26 200 korun na pořízení laviček do zahradního areálu. Ten byl zprovozněn v rámci dobrovolnických dnů skupinou zaměstnanců ČSOB. Centrum poskytuje pobytové služby v rámci týdenního stacionáře i služby ambulantní v rámci sociálně terapeutických dílen.
Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Jindřichově Hradci navštěvuje i několik studentů – vozíčkářů. Vystudování oboru „informační technologie“ nebo“ekonomika a podnikání“ jim umožňuje následné pracovní zařazení. Škole se doposud podařilo vybudovat bezbariérový přístup z parkoviště do prvního patra. Vzhledem k vybavení učeben však není možné veškerý rozvrh studentů situovat do prvního patra, takže spolužáci musí kolegy na vozíku dopravit po schodišti o patro výš. Tento úkon je namáhavý a není právě bezpečný. Proto chce škola pořídit vnější vertikální plošinu, v podstatě vnější výtah. Cena výtahu je 830 tisíc, Konto BARIÉRY přispěje 150 tisíci.
Rovných 100 tisíc posíláme do Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5. Ve škole se chystají vybudovat stropní zvedací a přepravní systém. Umožní bezpečně a pohodlně přepravit žáka na toaletu nebo na relaxační lůžko. Takový systém je naprosto nezbytný, v jedné třídě tu mají dokonce 6 imobilních žáků ve věku 15 až 25 let s těžkým kombinovaným postižením. Systém do učebny, šatny a na sociální zařízení stojí téměř 400 tisíc.
ParaCENTRUM Fenix z Brna podpoříme částkou 50 tisíc korun. Od roku 2004 je partnerem imobilních lidí – po úrazu páteře s poraněním míchy či jiným získaným poškozením míchy – a jejich rodinných příslušníků. Poskytuje jim služby osobní asistence či sociální aktivizace a sociální poradenství. Osobní asistence je sice prioritou pro město Brno, ale v roce 2011 nebyla finančně podpořena. Bez asistentů se ale mnozí lidé s handicapem vůbec neobejdou. A právě na poskytování osobní asistence putuje příspěvek Konta BARIÉRY.

Do Základní školy Nový Hrádek posíláme 121 tisíc. Škola v okrese Náchod funguje i pro děti ze sousedních 8 obcí. Letos ji začal navštěvovat Honzík, který je kvůli DMO na vozíku. Aby mohl zůstat ve známém prostředí, mezi známými dětmi a nemuseli jej rodiče vozit do vzdáleného města, je třeba ve škole vybudovat bezbariérové WC a koupit schodolez. Tyto úpravy navíc umožní lidem s handicapem i seniorům z Nového Hrádku a okolí zapojit se do akcí pořádaných v prostorách školy. Celkové náklady dosáhnou 294 tisíc. Dar Konta BARIÉRY pokryje celý nákup schodolezu.
Zobrazeny výsledky 1-10 (z 30)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun