Menu
Hlavní stránka / Projekty / Konto Bariéry / Použití vašich darů
 

Jak pomáháme a na co připíváme

Rada Konta Bariéry, orgán projektu, zasedá v ustálených termínech a schází se několikrát do roka. Na svých zasedáních posuzuje žádosti a rozhoduje o výši podpory pro každého žadatele. Každý rok Konto Bariéry tímto způsobem podpoří několik set žadatelů. Díky Vašim darům tak můžeme pomáhat a přisívat na: 

Standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Pomáháme lidem vyrovnat finanční rozdíl mezi platbami zdravotních pojišťoven nebo sociálními příspěvky a reálnou cenou pomůcek, které ke svému životu nezbytně potřebují.

Bezbariérové úpravy 
 • Poskytujeme finanční příspěvky na odstraňování architektonických bariér ve veřejných budovách, penzionech, stacionářích, domovech pro seniory, na sportovištích a ve školách všech typů. Přispívá také zdravotně postiženým občanům, kteří odstraňují bariéry ve svých bydlištích. Pro žadatele z řad organizací je povinné stanovisko bezbariérové poradny Konta Bariéry a ČVUT. Dobrovolně mohou konzultovat i jednotlivci. 

Stipendium Bariéry 
 • Poskytujeme stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. O stipendium, které není podmíněno prospěchem, se lze ucházet v otevřeném výběrovém řízení.
 
Fond vzdělání
 • Podporujeme přímé náklady na studia zdravotně postižených dětí a mládeže v běžné síti základních škol a ve speciálních základních školách (školné, školní pomůcky, doprava do škol apod.).

Fond na podporu neslyšících 
 • Přispíváme na pomůcky, které pomáhají zkvalitnit život sluchově postiženým.

Kulturní a sportovní aktivity
 • Podporujeme činnost neziskových organizací, která souvisí s aktivním využíváním volného času handicapovaných spoluobčanů. 

Podpora chráněného bydlení a pracovišť 
 • Pomáháme osamostatňovat a začleňovat lidi s handicapem do většinové společnosti.

Člověk v nouzi

 • Podporujeme lidi, kteří se ocitli v mimořádné tíživé životní situaci.

Opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek

 • Přispíváme na opravy schodolezů, na nákup baterií  u elektrických vozíků, opravu sluchadel, atypické doplňky kompenzačních pomůcek apod.

Opravy a speciální úpravy automobilů
 • Přispíváme na opravy a speciální úpravy automobilů. Na pořízení automobilu jednotlivcům Konto Bariéry nepřispívá.
 
Domy na půli cesty 
 • Vytváříme "záchranné kruhy" především pro mladé lidi, kteří v osmnácti letech odcházejí z dětských domovů, výchovných ústavů i dalších zařízení a nemají rodinné zázemí. Zde se naučí vše, co potřebují k samostatnému životu.

Osobní asistence

 • V omezeném rozsahu přispíváme na financování osobní asistence handicapovaným lidem.
 

Na co přispět nemůžeme

 • automobily pro jednotlivce
 • motomedy pro jednotlivce
 • rehabilitační pobyty - např. v centru Adeli v Piešťanech a podobné 
 • biomodulační léčba
 • chytré telefony a tablety

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun