Menu

Rok 2008

Konto BARIÉRY vyhlásilo v březnu 2008 výběrové řízení na rozdělení výnosů nadačního jmění z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2007.

Konkrétně je výběrové řízení určeno na podporu vybudování nebo provoz víceúčelových zařízení poskytujících sociálně-zdravotní služby a aktivity, které pomáhají rodině v zajištění kvalitní péče o nemocné členy rodiny. Nadace bude přihlížet k tomu, jak je osobám se specifickými potřebami umožňováno vést nezávislý způsob života.

Celkem dorazilo 59 žádostí, zadání vyhovělo 29 z nich. Z 1. kola postoupilo 9 projektů, které po dodání podrobnější dokumentace byly zhodnoceny na zasedání 25. června.

Nejvíce hlasů získalo občanské sdružení Náruč. V Řevnicích buduje sociální firmu „Modrý domeček“, kde vytváří pracovní místa v chráněné dílně pro lidi s fyzickým, duševním či mentálním handicapem. Budou pracovat v kavárně, žehlírně či poskytovat kopírovací služby. Konto BARIÉRY poskytne Náruči na Modrý domeček příspěvek ve výši 200 tisíc korun. Celkově z NIF rozdělí mezi 6 projektů 1 036 000.

Tabulka NIF (doc, 36 KB)

Rok 2007

Konto BARIÉRY vyhlásilo v březnu výběrové řízení na ropzdělení částky 1 500 000 korun a v květnu vyhodnotilo jeho výsledky. Do výběrového řízení se přihlásilo 75 žádostí, 36 vyhovělo zadání a 14 bylo podpořeno. Členové Rady v letošní roce rozhodli o vyhlášení dvou témat:

Téma 1

Bylo vypsáno na podporu projektů neziskových organizací, které připravují a nebo již provozují centra pro setkávání a společné aktivity zdravých a handicapovaných občanů.


Téma 2

Bylo určené projektům, které pomáhají rodině v zajištění kvalitní péče a umožňují dožít seniorům a těžce nemocným členům rodiny v domácím prostředí; nebo projekty, které přicházejí s novými přístupy a napomáhají rozvoji paliativní a hospicové péče.

Rok 2006

Konto BARIÉRY vyhlásilo v březnu a v červnu vyhodnotilo výsledky výběrového řízení na rozdělení částky 1 500 000 korun. Členové Rady v letošní roce rozhodli o vyhlášení dvou témat:

Téma 1

Bylo určeno pro nestátní neziskové organizace, které předložily projekty zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí handicapovaných dětí, mládeže i dospělých. Hlavním cílem bylo podpořit projekty posilující integraci a odstraňující bariéry, které brání plnohodnotnějšímu uplatnění těchto skupin ve společnosti.
Výše prostředků k rozdělení 750 000 korun, maximální výše grantu 250 000 korun

Výsledky výběrového řízení na rozdělení výnosů z NIF za rok 2005 – téma I

Název organizace Místo Předložený rozpočet Schválená částka Účel daru
Studio Citadela o.s. Praha 1 140 000 100 000 Dostavba sociálního zázemí – kulturního a terapeutického centra
Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek 85 000 85 000 Lektorské zajištění PC kurzů pro lidi se zdravotním postižením
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Bruntál 250 000 80 000 Pomoc a podpora mentálně postiženým, provozování denní Terapeutické dílny a pořádání společenských akcí
Sport relax handicap Plzeň 150 000 85 000 Projekt Hudba překonává bariéry
Občanské sdružení Náruč Dobřichovice 250 000 200 000 Vybavení chráněné dílny „Sociální firma Modrý domeček v Řevnicích“
Dobročinný spolek Lomikámen Beroun 250 000 200 000 Vybudování tréninkové kavárny (dokumentace stavby, odměna pro stavební dozor a režie při rekonstrukci)
Celkem   1 125 000 750 000  

Do výběrového řízení se přihlásilo 18 organizací, 6 z nich získalo finanční podporu.

Téma 2

bylo učeno pro nestátní neziskové organizace, které poskytují sociálně - zdravotní služby seniorům či těžce nemocným jedincům. Nadace preferovala projekty, které významně zlepší život těchto lidí a pomohou i rodině v zajištění kvalitní péče.
Předpokládaná výše prostředků k rozdělení 750 000 korun, maximální výše grantu 150 000 korun.

Výsledky výběrového řízení na rozdělení výnosů z NIF za rok 2005 – téma II

Název organizace Místo Předložený rozpočet Schválená částka Účel daru
„Hvězda – občanské sdružení“ Zlín 137 000 65 000 Zlepšení kvality péče o seniory a těžce nemocné občany (nákup zdravotnických a rehabilitačních pomůcek)
Hospic sv.Štěpána Litoměřice 80 000 80 000 Vybavení půjčovny pomůcek novým oxygenerátorem kyslíku
Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice 150 000 150 000  Pořízení automatických polohovacích lůžek pro  pacienty
HELP – IN, o.p.s. Bruntál 120 000 65 000 Poskytování úlevové nebo respitní péče
Charita Javorník Jeseník 130 132 110 000 Vybavení Domova pokojného stáří
Oblastní charita - středisko Domov sv. Josefa Červený Kostelec 150 000 130 000 Rehabilitační aktivity pro lidi s roztroušenou sklerózou
Hnutí Humanitární Pomoci Blansko 200 000 150 000 Přístavba Centra VELAN (bezbariérové sociální zařízení)
Celkem   967 132 750 000  

Do výběrového řízení se přihlásilo 13 organizací, 7 z nich získalo finanční podporu.

Rok 2005

Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY vypsala v roce 2005 dvě výběrová řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků Nadačního investičního fondu ( NIF) za rok 2004. Do výběrového řízení se mohly přihlásit nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadační fondy, neziskové organizace zřizované obcemi a kraji a účelová zařízení církví, pracující v oblasti sociální a humanitární.

Stanovený cíl: podpora projektů neziskových organizací, jejichž cílem je pomáhat sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům zkvalitnit jejich život a podpořit integraci do společnosti. Podporované sociální a zdravotní služby by měly pomáhat rodinám handicapovaných, měly by doplňovat rodinnou péči, nikoliv ji nahrazovat. Podpořeny byly organizace, které předložily projekty osvědčených a nebo zcela nových služeb, pomáhající rodinám se zdravotně postiženými zlepšit a usnadnit péči v rodině. Při posuzování projektu nadace přihlížela ke zkušenostem organizace a k významu a ucelenosti projektu v místě působení organizace.

Výnosy z NIFu za loňský rok činí 1 288 755 korun. Tato částka byla určena pro vyhlášené výběrové řízení. Termín uzávěrky žádostí byl stanoven na 15.května 2005.

Přihlásilo se 34 organizací, jejich celkový požadavek činil 7 679 879 korun. Členové Rady Konta BARIÉRY vybrali ve dvoukolovém výběrovém řízení 14 z nich. Nejvyšší částku 180 tisíc korun získalo Občanské sdružení Chráněné bydlení ze Sokolova.

Přehled všech přihlášených projektů

Výběrové řízení (výnosy) na rozdělení finančních prostředků z NIF v roce 2005 (částka k rozdělení 1 288 755 korun):

Název organizace Místo Požadovaná částka Schválená částka Účel
Volno, občanské sdružení Kolín 451 992 0 Rekonstrukce budovy pro potřeby střediska respitní péče
Sdružení Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě 132 000 0 Osobní asistence pro 3 klienty
Sdružení přátel integrace postižených dětí - MŠ Široký Brod 125 000 0 Vybavení spec. a vzdělávacími pomůckami a kulturně-společenské akce
Arkadie, společnost pro komplexní péči a zdravotně postižené Teplice 200 000 0 Šikmá schodišťová plošina – přístup do denního stacionáře
I MY Soběslav 34 000 34 000 Osobní asistence pro volný čas
Občanské sdružení Rozum a cit Praha 7 257 000 130 000 Osobní asistence v pěstounských rodinách
Sluneční zahrada Praha 3 550 000 0 Přestavba Zahrady (divadelní amfiteátr, oplocení, terénní práce, dřevěné herní prvky
Občanské sdružení Cesta - Stacionář Náchod 47 583 47 583 Osobní asistence 10 rodinám pečujícím o děti s kombinovaným postižením
SPOLU Olomouc Olomouc 149 000 0 Mzda, provoz, osobní asistence (volnočasové aktivity)
Porozumění Sdružení nevidomých a slabozrakých Plzeň 300 000 0 Osobní asistence (mzda) + provozní náklady
ARPZPD v ČR Klub Hornomlýnská Praha 4 212 519 0 Integrace dětí do běžné MŠ (mzda, provoz kanceláře)
Středisko Cesta Uherské Hradiště 45 900 0 Mzda fyzioterapeuta, pomůcky
Naděje občanské sdružení Otrokovice 60 000 0 Asistenční služba pro 2 osoby v podporovaných bytech
Klub handicapovaných dětí Kamenický Šenov 80 000 0 Ozdravný rekondiční pobyt pro handicapované děti u moře
Centrum služeb Slunce Unhošť 583 200 0 Mzdy osobních asistentů a rehabilitačního pracovníka
Charita Javorník Jeseník 74 925 57825 Mzdy osobních asistentů + stavební úpravy stacionáře
Občanské sdružení rodičů ze Zbirohu „Spolu“ Kařez 189 900 100 000 Mzdy asistentů
EPONA Brno 248 600 0 Podpora hipoterapie, asistence
15.přední hlídka Royal Rangers s působením v Karlovarském.. Lestkov 200 000 0 Integrační volnočasové aktivity
Diakonie ČCE – středisko Světlo Vrchlabí 133 000 50 000 Respitní péče – doprava klientů do Centra denních služeb
Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov 360 000 180 000 Mzdy 4 sociálních asistentů
Mezinárodní centrum Universium o.p.s. Liberec 100 000 100 000 Osobní asistence
Domov sv.Karla Boromejského Praha 120 000 0 Bezbariérové úpravy v Domově
Asistence Praha 161 200 50 000 Individuální bezbariérová doprava + osobní asistence
15.přední hlídka Royal Rangers Lestkov 500 000 0 „Spolu – žít, hrát si a pomáhat“
Lomikámen dobročinný spolek Beroun 350 000 0 Rekonstrukce budovy pro tréninkovou kavárnu Klub alternativ
Diakonie ČCE středisko v Ostravě Ostrava 89 000 0 Mzdy, vybavení terapeutické dílny Kolovrátek
Help-IN, o.p.s. Bruntál 164 000 87 347 Mzdové náklady a vybavení podporovaného bydlení
Dětské centrum Paprsek Praha 9 150 000 100 000 Osobní asistence, rehabilitační pomůcky
Péče o duševní zdraví – region Pardubice Pardubice 200 000 0 Vybavení centra denních služeb, mzdy
Farní charita Nové Hrady u Skutče Litomyšl 403 280 50 000 Mzdy osobních asistentů pro seniory, nákup osobního auta
Hospic sv. Štěpána Litoměřice 200 000 0 Bezbariérový přístup do hospice
Oblastní charita Znojmo Znojmo 435 780 150 000 Mzdy osobních asistentů
Demosthenes, o.p.s. Ústí nad Labem 372 000 152 000 Mzdové a provozní náklady
Celkem požadavek   7 679 879 1 288 755  

Výsledky I. výběrového řízení na rozdělení prostředků z NIF

Na zasedání Rady Konta BARIÉRY dne 20.dubna 2005 vybrali její členové 9 projektů,  mezi které rozdělili 1 627 950 korun.

Výběrové řízení na rozdělení částky 15% z dodatku č. 5 z Nadačního investičního fondu bylo vyhlášeno koncem února 2005 a uveřejněno v denících Mladá fronta DNES, Právo a Lidové noviny. Uzávěrka přijetí přihlášek byla 31.března. Do výběrového řízení, které bylo tentokrát zaměřeno na podporu projektů těch organizací, které vytvářejí příležitosti a prostor pro setkávání a společné aktivity zdravých a handicapovaných občanů, pro co nejplnější integraci zdravotně postižených spoluobčanů do života, se přihlásilo 13 organizací

Podpořeny byly organizace, které  chtějí vybudovat  a provozovat  víceúčelová zařízení s cílem poskytovat terapeutické, zdravotní, sociální a kulturně společenské služby a aktivity. Díky těmto aktivitám vytvoří pracovní příležitosti pro handicapované, které povedou k jejich přímému zapojení do práce organizace.

Konkrétní podpořené projekty:

Název organizace Místo Přiznaná částka Účel
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Unhošť 353 000 Vybavení cvičné kavárny, denního a poradenského centra.
Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 273 324 Projekt „Když si lopatou nevydělám“ možnost uplatnění lidí s těžkým handicapem na trhu práce
Sdružení Ledovec Ledce u Plzně 50 000 Summer Work Camp – kulturní stodola, úprava na víceúčelovou místnost
Osa, občanské sdružení Praha 2 176 280 Podpora lidí s mentálním postižením v navazování přátelských a dalších vztahů
Letohrádek Vendula Horní Bezděkov 250 000 Rekonstrukce rehabilitační místnosti pro osoby s těžkým zdravotním postižením
Sport relax handicap Plzeň 150 000 Vybudování střediska „Ateliér handicap“ pro handicapované i zdravé děti
Prácheňské sanatorium Písek 155 346 Společné aktivity zdravých a handicapovaných občanů
Hvězda, občanské sdružení Zlín 150 000 Dům služeb seniorům
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha 70 000 Integrace zdravotně postižených a seniorů do farnosti a společnosti
Celkový požadavek   1 627 950  

Rok 2004

V únoru 2004 nadace vyhlásila 5. kolo výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků z NIF. Tentokrát bylo zaměřeno na podporu Domů na půli cesty. Tuto grantově opomíjenou oblast jsme zvolil záměrně, s cílem výraznějším způsobem finančně pomoci kvalitním projektům. Proto jsme rozhodli uvolnit na financování grantů jak výnosy z NIF za rok 2003, tak 15% z Dodatků č. 3 a 4, které jsme z 2. etapy NIF v roce 2003 získali. Uzávěrka byla 22.března. Do grantového řízení se přihlásilo celkem 14 organizací, jejich celkový požadavek byl 4 094 663 Kč. Celkem 10 organizací získalo finanční podporu. Ta bude využita na nákup malometrážních bytů pro mladé lidi, kteří přicházejí z dětských domovů, nebo na rozšíření stávající kapacity domů na půli cesty, nebo na vybudování chráněných bytů pro mladé lidi s mentálním postižením. Celkem bylo rozděleno 2 254 489 korun. O poskytnutí grantů rozhodla Rada Konta BARIÉRY na zasedání 12.5.2004.

Vyhlášení výběrového řízení bylo uveřejněno v Mladé Frontě DNES, v PRÁVU, Lidových novinách, RESPEKTU a na našich internetových stránkách.

Výsledky jsou uvedeny v následují tabulce:

Název organizace Místo Požadovaná částka Schválená částka Čerpáno Účel
Dům na půli cesty Kynšperk 600 000 580 826 282 000
z 15%,
298 826
z výnosů
Nákup distančního bytu a rozšíření stávající kapacity
Sdružení pěstounských rodin Brno 185 000 185 000 z 15% Zvýšení ubytovací kapacity
Můj domov Bechlín 328 663 128 663 z výnosů Dokončení výstavby startovacích bytů
Nadace Bona Praha 460 000 150 000 z 15% Vybudování dvou chráněných bytů
Villa Vallila Červený Újezd u Votic 200 000 150 000 z 15% Rozšíření kapacity
Domov pro mentálně postižené Liberec 200 000 150 000 z 15% Vybudování chráněného bydlení
Sdružení Neratov Bartošovice v O.horách 500 000 150 000 z 15% Dostavba druhého domku
Centrum J.J. Pestaloziho Chrudim 380 000 380 000 z 15% Nákup malometrážního bytu
Heřmánek občanské sdružení Karviná 250 000 180 000 z 15% Rozšíření zázemí pro pracovní činnost klientů
Občanské sdružení Pod křídly Valašské Meziříčí 200 000 200 000 z výnosů Dostavba 6 bytů
Celkem rozděleno 2 254 489
 • výnosy z finančních prostředků z nadačního jmění z NIF za rok 2003 činily 627 489 Kč
 • 15% z Dodatků č.3 a č.4 z 2. etapy rozdělení NIF představuje částku 1 627 000 Kč
 • celková částka k rozdělení 2 361 282 Kč
 • čerpaná režie 106 893 Kč

Rok 2003

V roce 2003 nadace vypsala výběrové řízení pro neziskové organizace, jejichž cílem je doplňovat a podporovat rodinnou péči, nikoliv ji nahrazovat. Podpořeny byly organizace, které předložily projekt osvědčených nebo zcela nových služeb, pomáhajících rodinám se zdravotně postiženými zlepšit a usnadnit péči v rodině, stejně tak i organizace, které významně ovlivnily trh práce ve prospěch nových pracovních míst pro handicapované. Při posuzování projektu nadace přihlížela ke zkušenostem organizace a k významu a ucelenosti projektu v místě působení organizace.

Z celkově přihlášených 28 projektů získaly grant v rámci dvoukolového hodnocení tyto organizace:

Organizace Místo Projekt Požadavek Schválená částka
Dětské centrum Paprsek Praha Raná intervence podle programu Portage 160 000 korun 160 000 korun
OS Pohoda Praha Komplexní pomoc rodinám 259 130 korun 259 130 korun
OS Máme otevřeno? Praha Otevřená chráněná kavárna 286 000 korun 286 000 korun
Mezinárodní centrum Universium o.p.s. Liberec Osobní asistence 81 875 korun 81 875 korun
Dětské centrum 1990 Olomouc Pomoc postiženým s kombinovanými vadami 500 000 korun 137 665 korun
OS Rytmus Praha Asistence pro děti s postižením v běžných školách 188 000 korun 137 665 korun
Pražská organizace vozíčkářů Praha Bezbariérová doprava pro vozíčkáře 191 000 korun 137 665 korun
OS Společnost pro mukopolysacharidosu Olomouc Pomozme jim žít a zemřít doma 90 000 korun 90 000 korun
Celkem rozděleno 1 290 000 korun

Rok 2002

Nadace vyhlásila v únoru 2002 výběrové řízení ve dvou celostátních denících a na svých internetových stránkách. Uzávěrka byla 31.3.2002. Výběrové řízení bylo zaměřeno na neziskové organizace, jejichž cílem je doplňovat a podporovat rodinnou péči, nikoliv ji nahrazovat. Nadace přihlížela při posuzování projektu především k tomu, jak je osobám se speciálními potřebami umožňováno vést nezávislý způsob života. Preferovala ucelené a kontinuální projekty.
Ve dvoukolovém hodnocení bylo vybráno 5 vítězných projektů z celkem 40 přihlášených.

Organizace Místo Projekt Požadavek Schválená částka
Občanské sdružení Pohoda Praha "Klubíčko", sociální služby pro klienty 255 037 korun 226 618 korun
Společnost pro ranou péči Ostrava, Plzeň "Do poslední vsi" - služby pro rodiny s dětmi především se zrakovým postižením v odlehlých místech 289 400 korun 226 618 korun
Oblastní charita Teplice Dům Agapé - podpora rodinné péče v rámci azylového domu 181 292 korun 181 292 korun
Občanské sdružení SPOLU Olomouc "Tranzit", projekt podporovaného zaměstnání a integrace pro 12 klientů 160 000 korun 160 000 korun
Dětské centrum PAPRSEK Praha Projekt rané intervence Portage 160 000 korun 160 000 korun
Celkem rozděleno 960 328 korun

Druhé výběrové řízení na rozdělení 15% z částky, kterou nadace získala z 2. etapy rozdělení Nadačního investičního fondu, vypsala nadace ve druhém čtvrtletí roku 2002. Částka pro rozdělení v tomto grantovém kole činila 2 765 000 korun.

Nadace vypsala granty pro neziskové organizace na vybudování zařízení, která umožňují občanům s vážným životním handicapem udržet uspokojivou kvalitu života. Při posuzování projektů přihlíželi členové Rady Konta BARIÉRY ke kvalitě a dostupnosti sociálních služeb s cílem podpořit vytváření ucelených projektů v místě působení neziskové organizace. Po dohodě preferovala Rada ve výběrovém řízení projekty přinášející nová řešení a přihlížela i k osvědčeným projektům, které již v minulosti podporovala a jimž grant umožní předkládaný projekt zcela dokončit.

Výběrového řízení se zúčastnilo 34 projektů. Hodnocení probíhalo dvoukolově. Finanční příspěvek získalo celkem 9 projektů. Z toho pět projektů, které dosáhly nejvyšší bodové ohodnocení, získalo celou požadovanou částku. Mezi další 4 projekty se shodným bodovým hodnocením byla zbývající částka rozdělena rovnoměrně.

Organizace Místo Projekt Požadavek Schválená částka
Centrum J. J. Pestalozziho Chrudim Dům na půli cesty, dokončení výstavby 300 000 korun 300 000 korun
Občanské sdružení "Můj domov" Bechlín Dokončení rekonstrukce objektu pro pěstounskou péči 366 328 korun 366 328 korun
Občanské sdružení PORTUS Slapy Dostavba chráněného bydlení a chráněných dílen 480 000 korun 480 000 korun
Diakonie ČCE, středisko Radost Merklín Dokončení chráněných bytů 552 000 korun 552 000 korun
Oblastní charita Brno Dokončení podkrovních chráněných bytů v rekonstruovaném objektu 518 000 korun 518 000 korun
Asociace rodičů a přátel, Klub Klubíčko Beroun Vybudování bezbariérového sociálního zařízení v nově vznikajícím Integračním centru 190 000 korun 137 168 korun
Farní charita Náchod Dům na půli cesty, rekonstrukce objektu 475 000 korun 137 168 korun
DĚDINA, pobytové a rehabilitační středisko pro nevidomé Praha Účelová zahrada pro zrakově postižené 1 000 000 korun 137 168 korun
Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem Bethesda - dům pro postižené Alzheimerovou chorobou 673 802 korun 137 168 korun
Celkem rozděleno 2 764 998 korun

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více