Menu
Hlavní stránka / Projekty / Konto Bariéry / Chci pomoci / Nabídka pro firemní dárce

Nabídka pro firemní dárce

Představte se zaměstnancům, spolupracovníkům a obchodním partnerům jako společnost, která myslí na druhé. Pro kterou CSR není jen moderním prázdným pojmem. 

Kontu Bariéry se ozývají firmy s jedním zaměstnancem i společnosti střední a větší. Společnou mají snahu přispět těm, kdo to opravdu potřebují. Dobrovolně si chtějí ukrojit část zisku pro lidi s handicapem. Každá koruna, kterou nám pošlou, najde díky Kontu Bariéry svého potřebného příjemce.

Na oplátku nabízíme své dobré jméno. Společnosti se mohou pochlubit tím, že finančně podporují Konto Bariéry, největší charitativní projekt v České republice, který funguje více než 20 let. Mohou použít naše logo, my to jejich dáme na své webové stránky a do pravidelných newsletterů, které posíláme našim partnerům a příznivcům. 


Kontakt:
nadace77@bariery.cz 


Společnosti mohou Konto Bariéry podpořit různým způsobem, menší či větší částkou

 

1. Firemní fondy 

Podstatou takové podpory je částka, kterou si firma ročně vyčlení na pomoc lidem s handicapem. Může určit, na který typ pomůcek chce přispívat, případně kterému regionu nebo věkové skupině. 
023980_Reference_Konto_Bariery_RWE-(1).jpg

 

2. Příspěvek z prodaného výrobku nebo produktu

Jednoduchá metoda – věnujte určitou částku z každého prodaného výrobku či služby. Ať už v kamenném obchodě, v obchodě internetovém či na prodejní akci. Na základě smlouvy takto můžeme nastavit dlouhodobější spolupráci. 
 

3. Zaměstnanecké sbírky/firemní oslavy

Novinka, která se však pozvolna stává tradicí. Zaměstnanci se rozhodnou pomoci konkrétnímu člověku nebo skupině lidí s postižením. Někdy se rozhodne vedení firmy. Jako v případě paní Hany Machačové nebo pana Jiřího Sýkory ze společnosti Kooperativa. Ani jeden nepřijímal na narozeniné oslavě klasické dárky - pouze finanční příspěvky klientům Konta Bariéry.  


4. Pomoc Kontu Bariéry jako firemní CSR 

Dejte zaměstnancům možnost přispívat Kontu Bariéry trvalým příkazem ve vaší mzdové účtárně. Motivujte je třeba tím, že vedení firmy jejich příspěvek navýší nebo tím, že sami přispíváte. 
 

Jaké jsou podmínky u právních osob?

Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit dary od částky 2000,- Kč, max. do výše 5% základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu (od 1. 1. 2015 to bude 10%). Opět se sčítají všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech (případně darovacích smluv). V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje dary účetní firma nebo častěji daňový poradce, který sestavuje daňové přiznání.


Jaké jsou podmínky u fyzických osob?

Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši darů (tj. součet darů za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu.

Dary budou uznatelné, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo 
činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze 
 
ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu daně. Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak doklad o darech jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na živ. pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání k daním z příjmu sami, pak si výši poskytnutých darů (všem organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o darech dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.

 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun