Menu
Hlavní stránka / Projekty / Firemní fondy / Nadace Vodafone - Vpohybu a Redbikes
V květnu 2012 zvítězila nadace v uzavřeném výběrovém řízení na administrátora grantového programu “Vpohybu”, který vyhlásila Nadace Vodafone Česká republika. Vítězství a možnosti spolupráce s velkou nadací si ceníme. Kromě tohoto grantového programu spolupracujeme s Nadací Vodafone v rámci podpory týmu handicapovaných cyklistů Redbikes.
Program Vpohybu je určen pro neformální skupiny mladých lidí do 26 let, ale také pro nestátní neziskové organizace, které jsou vedené mladými lidmi do 30 let. Je zaměřen na rozvoj iniciativy, kreativity a organizačních a komunikačních dovedností realizátorů projektů. Většinou se jedná o projekty s kulturní, ekologickou nebo sociální tematikou, volnočasové aktivity, dále o projekty zacílené na obnovu veřejných prostranství. Projekt nás nadchl, protože obdobné zásady mají i naše dva malé projekty, Kulturní fond a Lidská práva.

V roce 2015 došlo k několika obměnám. Vpohybu proběhlo v jednom grantovém kole s uzávěrkou k 28. květnu 2015.  Realizátoři projektů měli vyvíjet větší aktivitu při získávání grantu, u všech projektů byl tedy nově tento rok povinný CROWDFUNDING ve spolupráci s HITHIT.com. Aby získaly projekty finanční podporu Nadace Vodafone, museli si minimálně stejnou částku, jakou od Nadace požadovaly, „vyhithitovat“ sami od lidí.
Role Nadace Charty 77 nadále spočívala v zajištění administrativy (kontrola přihlášených žádostí, koordinace hodnoticího procesu, koordinace a realizace osobních pohovorů a školení, příprava a podpis smluv, kontrola vyúčtování grantů) a vyřízení celé finanční stránky projektu.
Celkově bylo přihlášeno 42 projektů. Výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech. Do druhého kola postoupilo 24 žadatelů. Celková částka 939 591 korun bude nakonec rozdělena mezi 14 vítězných projektů.
Crowdfundingová kampaň každého z projektů bude trvat na portálu HITHIT.com 45 dní a její termín si zvolili realizátoři sami podle harmonogramu svého projektu.

 


Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun