Menu

Fond PRE

Fond PRE vznikl v nadaci v posledním čtvrtletí roku 2012 a zařadil se objemem finanční podpory mezi nejvýznamnější partnery nadace.  Statut Fondu PRE stanovil, že příspěvky mohou být poskytnuty na řešení zdravotních a sociálních potřeb osob se zdravotním postižením; podporuje pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, odstraňování bariér, financování léčebných pobytů či sportovních pomůcek, které umožňují návrat lidí po úrazu zpět do aktivního života.

Jde o významný fond a je specifický i  svoji velkorysostí. Maximální výše příspěvku může být až 200 000 korun. To umožňuje ve výjimečných případech podpořit i výjimečnou žádost rozhodujícím způsobem. Nadace je odborným konzultantem zakladatele fondu a také administrativním zázemím. V krátké době vznikl vynikající vztah mezi nadací a jedním z našich největších partnerů. 

 
V roce 2016 podpořil Fond PRE celkem 91 žadatelů. Jednotlivců i organizací. Například jsme přispěli EWSC Praha na sportovní soustředění. Podpora jednotlivců zahrnuje širokou škálu příspěvků na rehabilitační a kompenzační pomůcky – mechanické i elektrické , bezpariérové úpravy, příspěvky na sportovní pomůcky jako je handbike, ale třeba také na žádané rehabilitační pobyty.  

Rada projektu
Pavel Elis, Eva Čančíková, Božena Jirků

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun