Menu

Fond Avast

logo-nadacni-fond-avast.png

Nadační fond Avast je partnerem nadace od roku 2011. Při práci fondu hledáme programové průsečíky, které zajímají obě strany. Je to klíčový partner projektu SENSEN, projektu Sport bez bariér, podílí se na financování osobní asistence, diskutujeme o malém fondu na podporu imigrantů. V této poslední oblasti testujeme, kam bude naše podpora v dalších letech směřovat.

V roce 2016 jsme s Nadačním fondem Avast pokračovali ve vyzkoušené spolupráci. Jsme pro tento sebevědomý nadační fond, který získal pevnou pozici v nadačním sektoru, především garantem pro podporu jednotlivců. Naším přínosem vzájemné spolupráce je dlouholetá znalost a orientace v prostředí lidí se zdravotním postižením. Od začátku vzniku projektu SENSEN je Avast, a později Nadační fond Avast, důležitým partnerem tohoto projektu, zajímá se o jeho práci, o jeho směřování. Prostřednictvím naší spolupráce můžeme dát handicapovaným i seniorům novou energii.

Avast je partner, na kterého se můžeme spolehnout. Bez něj bychom některé aktivity nedokázali financovat a jsme rádi, že naše partnery stále zajímají projekty, na kterých spolupracujeme už pět let. Navíc se s námi pouštějí i na neprobádané cesty.
 
Rozdělení pomoci v roce 2016:
Sport bez bariér – 500 00 korun
Osobní asistence – 500 000 korun
Projekt SENSEN – 800 000 korun (z toho pro Cenu Senior roku 300 000 korun)

Rada projektu
Jarmila Baudišová, Martina Břeňová, Božena Jirků, Gita Tučná ve spolupráci s Radou Konta Bariéry a radou projektu Sport bez bariér

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun