Fond CEDUK


V roce 2020 jsme navázali spolupráci se společností CEDUK spol. s.r.o. Vznikl nový firemní Fond CEDUK. Cílem je podpora rodin s jedním či více handicapovanými členy, které mají z finančních důvodů problémy zajistit adekvátní vzdělání pro své děti. Z fondu přispíváme například na náklady spojené se vzděláním, např. asistence či školené. 

Kontakt