Menu
Hlavní stránka / Projekty / Dům čtyř múz
Nadace Charty 77 se spolu s nadací Život umělce a agenturou Schok podílí na projektu domu aktivního stáří pro umělce, kterým jejich věk, nemoc či nouze brání v provozování povolání a nebo žijí ve stáří na okraji zájmu společnosti. Domu čtyř múz.

Čtyři múzy v názvu projektu představují čtyři druhy uměleckých profesí, které se provozují na jevišti: herectví, tanec, hudba a zpěv. Jejich společným jmenovatelem je tvůrčí činnost, která se odehrává pouze v přítomné chvíli a nezanechává po sobě žádný trvalý artefakt – kromě zážitku zapsaného do myslí a srdcí diváků. Jejich formou je živé umění a živé emoce. S charakterem těchto profesí však souvisí i určitá nejistota a křehkost tohoto druhu živobytí, neboť je podmíněné nestálostí tvůrčího života, přízní diváků, slávou, módou a proměnlivým vkusem společnosti. Živit se uměním, předvádět na živo lidem znaveným z práce emoce skoro jak na běžícím pásu se přáním je pohnout, obšťastnit nebo uvolnit, to je opravdu tvrdá práce.
 
„Společenská funkce“
Nejsou vzácné případy dříve slavných umělců, kteří byli nuceni přežívat opuštění, v nedůstojných podmínkách a za nezájmu okolí. Právě tragické osudy Slávky Budínové, Zdeňka Dítěte a dalších byly podnětem ke vzniku projektu. V zahraničí jsou penziony pro umělce uznané a zavedené instituce, u nás je k jejich vzniku o důvod víc. Herci a zpěváci, o nichž se dá s dávkou nadsázky říci, že plní v tuzemsku společenskou funkci, patří vedle sportovců k nejpopulárnějším osobnostem veřejného života. Na rozdíl od politiků – a jim navzdory - se u široké veřejnosti těší důvěře a přízni. Kupříkladu seriálové postavy, jejichž osudy lidé prožívají jako skutečné, jsou součástí jejich životů. Důvody jsou zřejmě dané historicky. Je možné, že se herci a zpěváci stávají národními idoly proto, že Češi jsou národ nábožensky vlažný a nepolitický, ocitající se po většinu  své historie pod vládou či vlivem vnější moci. Lidé si herce ztotožňují s oblíbenou postavou, ovšem může se stát, že se představitel populární role ve skutečnosti nachází stranou zájmu, v nouzi a bez prostředků. Pomocí umělcům v nouzi, respektive podporou projektu Dům čtyř múz, mohou občané ukázat, že Češi tvoří společnost spojenou vazbami  vděčnosti, dobré vůle a solidarity s těmi, kdo je potřebují.
Účast Nadace Charty 77 na projektu zapadá do dlouhodobé koncepce činnosti, ve které spojuje humanitární pomoc a kulturu. Spolu s nadací Život umělce a Agenturou Schok založila nadace veřejnou sbírku.

Pokud chcete poslat dar, číslo účtu je 777777222/0800.

Dalším zdrojem financí je prodej vstupenek na kulturní akce.
Prvním velkým příspěvkem bylo 100 000 korun – výtěžek z divadelního představení The Best of Shakespeare s podtitulem Blázni a milenci a básníci aneb nejkrásnější scény lásky z dramat a sonetů Williama Shakespeara (překlad Martin Hilský, režie Boris Rösner), které se konalo v rámci Letních shakespearovských slavností, pořádaných agenturou Schok.

Kulturní ambice
Doposud vybrané prostředky mají vzhledem k značným nákladům na realizaci projektu symbolický význam. Jisté je, že by nemělo jít pouze o sociální zařízení, projekt má i kulturní ambice: "domy pro umělce" umožňují jejich seberealizaci za aktivní spoluúčasti mladých kolegů. Ti za nimi totiž přicházejí pro zkušenosti, společně vytvářejí i umělecká díla. Vyjmout určitou skupinu herců a někde je izolovat, je příšernost. Dát jim však možnost existovat ještě na podzim jejich života ve společnosti muzikantů, baletních umělců či zpěváků, poskytnout jim lidské zázemí, ve kterém je o ně navíc dobře postaráno jak po stránce lékařské, tak i společenské, je pro dožití velmi cenné,“ říká Jiří Novotný, ředitel nadace Život umělce.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun