Menu
Ve městě Králíky a jeho nejbližším okolí jsou celkem čtyři mateřské školy. Ovšem pouze v jediné mateřské škole, v Mateřské škole Pivovarská v Králíkách, je vstřícná paní ředitelka, která se už několik let ve spolupráci s ostatními učitelkami snaží vytvářet takové podmínky, aby u nich mohly tělesně nebo mentálně postižené děti prožívat své dětství mezi zdravými kamarády. A to je moc dobře, protože kdyby tyto děti musely zůstat pouze v domácím prostředí, byly by ochuzeny o velmi důležitý sociální rozvoj.

V roce 2007 začali do této mateřské školy vozit rodiče svého 7letého syna Jaroslava, který je od narození tělesně postižený. Prodělal totiž dětskou obrnu a je plně závislý na pomoci dospělé osoby. Jeho pohyblivost je hodně omezena (chodí s velkou námahou o berlích) a po schodech se může pohybovat jen za velmi vydatné podpory. Zároveň trpí i lehkou formou mentální retardace. Protože malý Jarda potřebuje neustále pomoc dospělého, bývala s ním až do roku 2009 v mateřské škole vždycky jeho maminka. Od roku 2010 pracuje v mateřské škole asistentka, která se mu věnuje. Je s ním po celou dobu, pomáhá mu s pohybem, učí ho zvládat sebeobsluhu, podporuje Jardu v samostatnosti. Také mu připravuje a přizpůsobuje různé učební pomůcky, aby se mohl učit stejně jako zdravé děti. Prima je, že díky ní Jarda může s kamarády podnikat i výlety mimo mateřskou školu, navštěvovat s nimi kulturní programy a jezdit třeba i do městské knihovny.

Pro Jardu je velmi prospěšné, že může být mezi stejně starými dětmi, a pro ostatní děti je zase on velkým přínosem. Zdravé děti tak mají možnost už od dětství vnímat, že existují i postižené děti, se kterými si mohou hrát, a navíc jim dělá velkou radost, že takovému kamarádovi mohou pomáhat.

V loňském roce poslala Jardova maminka dopis se žádostí do Konta BARIÉRY, zda by jí neposkytli příspěvek, ze kterého by mohla hradit mateřské škole stanovený poplatek za to, že se o Jardu denně stará asistentka. Byla moc ráda, že jí Konto BARIÉRY vyhovělo a příspěvek schválilo. Od ledna až do června 2011 tak Konto BARIÉRY hradilo mateřské škole měsíční poplatek ve výši 1000 Kč. Poté už poplatek opět platili rodiče sami.

Následně tak činil zřizovatel školy, kterým je město Králíky. Zatím ovšem neví, jestli mu budou tyto prostředky schváleny… Proto se v mateřské škole rozhodli, že osloví děti prostřednictvím projektu Čtení pomáhá, aby jim svým čtením pomohly získat finanční prostředky na mzdu asistentky.

Celkově se jedná o částku 36 071 korun. Moc vám děkujeme za každou korunu, kterou jste přispěli.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun