Menu
Kubovi je 28 let a od narození se po světě pohybuje na mechanickém vozíku. Má kvadruparetickou formu dětské mozkové obrny, což znamená, že může jen ve velmi omezené míře pohybovat všemi končetinami. V roce 2006 začal bydlet v bezbariérovém bytě. Kvůli svému postižení je odkázán na celodenní pomoc druhé osoby. S osobní asistencí se poprvé setkal v roce 1998, kdy ji využíval k přepravě do školy, při rehabilitaci a nejrůznějších mimoškolních a společenských aktivitách. S postupem času jsem osobní asistenci začal využívat čím dál častěji. V současné době využívá osobních asistentů po celý den při všech běžných denních činnostech.
Kromě studia na vysoké škole Kuba pracuje v občanském sdružení Asistence jako specialista v oblasti IT a jako instruktor pro nové uchazeče o práci osobního asistenta.. Během celé pracovní doby, během studia, volnočasových aktivit i doma potřebuje Kuba pomoc osobního asistenta. Finanční prostředky na pokrytí této pro něj velmi cenné služby, která mu umožňuje žít život běžným způsobem vrstevníků, shání od různých soukromých dárců, rodinných příslušníků, z příspěvku od státu a v neposlední řadě z vlastních peněz. Díky osobní asistenci, která měsíčně stojí asi 20 000 korun, nevnímá Jakub fyzické omezení jako závažný problém a snaží se co nejvíc si užívat života, stejně jako vy. Moc jste mu pomohli zaplatit asistenci na několik měsíců dopředu.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun