Menu

Cena 77 Ceny Nadace Charty 77

Nadace Charty 77 byla v době svého působení ve Stockholmu samozřejmě spolehlivou základnou humanitárních podpor a sponzorem řady kulturně-společenských aktivit v tehdejším Československu. Kromě toho byla i iniciátorkou řady vlastních projektů.

Na podporu československé literatury založila Cenu Toma Stopparda a Cenu Jaroslava Seiferta. Za občanskou statečnost je udělována Cena Františka Kriegla. Tyto ceny si získaly velkou prestiž a nadace pokračuje v jejich udělování i v současné době.

V roce 1996 založila nadace na počest tragicky zesnulého ekologa a bývalého ministra životního prostředí Cenu Josefa Vavrouška. Od roku 2013 je cena udělována brněnskou Nadací Partnerství.
Na jaře 2013 podepsali zástupci Nadace Charty 77, Knihovny Václava Havla a Parlamentního shromáždění Rady Evropy dohodu o vzniku mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva.


 

 Cena Václava Havla za lidská práva 
 Cena Václava Havla je udělována každoročně na podzim za přínos v oblasti prosazování lidských práv.
 
  Cena Toma Stopparda
Cena Toma Stopparda je udělována každoročně v květnu autorům českého původu převážně za významné esejistické dílo, inspirující zejména svým myšlenkovým přínosem.
 
Cena Jaroslava Seiferta
Cena Jaroslava Seiferta se uděluje za vynikající básnické či beletristické dílo vydané v posledních 3 letech.
 
Cena Františka Kriegla
Tato cena je udělována za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii.
 
Cena Josefa Vavrouška
Cena je udělována každoročně za významnou práci v oblasti ekologie a životního prostředí. Od roku 2013 je cena udělována brněnskou Nadací Partnerství.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun