Menu
Nadace uspěla ve druhé výzvě Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského prostoru)/Norska a získala dotaci přes tři čtvrtě milionu eur. Pomohou dvanácti českým nemocnicím, konkrétně jejich neonatologickým oddělením.
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda 1 o účasti České republiky v EHP. V rámci této dohody byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) v letech 2004 - 2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského finančního nástroje. Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP / Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, zdravotnictví či péče o dítě a další.

Nadace Charty 77 v loňském roce získala z Norských fondů 761 657 Euro na financování projektu „Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence“.
V Česku se dramaticky snížila úmrtnost novorozenců, ale zároveň došlo k nárůstu počtu dětí nezralých a nemocných. Poslední výzkumy ukazují, že jedním z klíčových faktorů pro snížení novorozeneckého postižení a úmrtnosti je péče v prvních okamžicích na porodním sále a další vysoce kvalitní péče v následných hodinách na jednotce intenzivní a resuscitační péče. Pro její poskytnutí však chybí na porodních sálech přístrojové vybavení. Proto Nadace Charty 77 v rámci tohoto grantu nakoupí 12 kompletů přístrojového vybavení – resuscitační vyhřívané lůžko, přístroj pro umělou plicní ventilaci pro novorozence a pulzní oxymetr – a vybaví tak 12 perinatologických center po celé České republice. V těchto centrech se odehrává většina rizikových porodů a soustřeďují zde většinu nemocných novorozenců. Jedná se o FN v Motole, VFN Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Brno, Thomayerova nemocnice, Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice České Budějovice, Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Most, Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Ústí nad Labem.
Dotace pokryje 85% nákladů, zbylých 15% tvoří spoluúčast partnerských nemocnic.
 
Účastí v tomto projektu Nadace Charty 77 navázala na úspěšný charitativní projekt Ostrovy života. Jeho cílem bylo vybudování center, která zachraňují životy dětí, ve fakultních nemocnicích v celé republice. Skutečnost, že Nadace Charty 77 uspěla ve velké konkurenci žadatelů o grant a je 12. největším podpořeným projektem (ze 65), považujeme za velký úspěch  i za prestižní událost z pohledu účasti dalších projektů nadace v evropských fondech.
Na dodavatele zařízení pro nemocnice proběhlo 19.1.2009 výběrové řízení v sídle nadace. Hodnoticí komise zasedala ve složení MUDr. Richard Plavka, MUDr. Martin Čihař, MUDr. Lumír Kantor, Ing. Gita Tučná a JUDr. Lenka Deverová. Pro formální chyby v obou nabídkách však bylo výběrové řízení zrušeno. Nové výběrové řízení bylo vyhlášeno 6.3.2009. 

Dne 30. 4. 2009 proběhlo v sídle nadace otevírání obálek v rámci výběrového řízení na dodavatele přístrojového vybavení. Vzhledem ke specifičnosti a požadované vysoké kvalitě přístrojů se řízení zúčastnil pouze jeden zájemce. Nabídka vyhověla všem stanoveným kritériím a zakázku získalo sdružení MVR složené ze společnosti medisap, s.r.o. a společnosti Dräger Medical, s.r.o. Inkubátory, ventilátory i oxymetry byly v červnu 2009 umístěny ve vybranýchv perinatologických centrech.
Členové výběrové komise: MUDr. Martin Čihař, JUDr. Martin Janoušek, MUDr. Lumír Kantor, Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, Ing. Gita Tučná.
Odbornými garanty projektu jsou přední členové České neonatologické společnosti: prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., MUDr. Martin Čihař.
Na projektu nadace spolupracuje s brněnskou agenturou Renards.

 
Seznam nemocnic – partnerů projektu
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
 • Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most
 • Nemocnice České Budějovice
 • Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice Praha

 

eea grantsNadace Charty 77norway grantsMediální partneři:

Volný, a.s.                      
  
Mladá Fronta DNES
            

Lidové noviny    
   

                                     

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun