Menu
Cílem projektu IUVENTUS MEDICA je podpora povinného předatestačního vzdělávání mladých lékařů, kterých je nyní v ČR asi 5 tisíc. Jejich průměrný nástupní plat se pohybuje kolem 16 tisíc před zdaněním, přičemž cena odborné literatury a předatestačních kurzů, nutných pro složení atestační zkoušky, může být i v řádech desetitisíců.

Projekt tedy chce získat finanční prostředky od jednotlivých dárců a následně je poskytnout formou daru absolventům lékařských fakult v ČR, kteří jsou členy České lékařské komory. Podmínkou pro získání finančního příspěvku je prokázání nákladů na kurzovné nebo odbornou literaturu.
Projekt bude pokračovat i v příštích letech a je otevřený farmaceutickým firmám i dalším partnerům, kteří mají zájem finančně podpořit vzdělávání mladých lékařů.

Byl schválen statut samostatného nadačního projektu, který bude součástí Nadace Charty 77. Na zasedání správní rady 14. října 2009 byl schválen dozorčí orgán, Rada projektu, ve složení:
za nadaci: František Janouch, Anna Veverková, Robert Bezděk, za ČLK Milan Kubek a za AIFP Martin Pospíšil.

Pilotní projekt na podzim 2009 byl velmi úspěšný a mezi 167 vybraných žadatelů nadace rozdělila částku 1 076
 609 Kč. Projekt finančně podpořila AIFP, ČLK a LOK-SČL.

V říjnu 2010 byl vyhlášen 2. ročník projektu. Byl administrován během podzimu 2010 a zimy 2011, a ukázal se být velmi úspěšný. Mezi 300 vybraných žadatelů byla rozdělena částka 1 919 802 Kč. Generálním sponzorem byla AIFP, hlavními partnery se staly IZIP a ČLK. Dále finančně přispěly Oční klinika JL, firmy Beznoska, ConvaTec a Linet

V roce 2011 byl vyhlášen 3. ročník. Přihlásit se mohli všechny lékařky a lékaři, kteří splnili Radou projektu stanovená Kritéria, jsou členy ČLK, jsou zařazeni do specializační přípravy a dosud nesložili atestační zkoušku a v minulých ročnících projektu nezískali finanční příspěvek.Ti, kterým bude příspěvek přiznán, budou elektronicky vyzváni k předložení dokumentů stanovených Kritérii projektu. O poskytnutí podpory rozhodlo včasné přihlášení.
 
Sponzorem pro rok 2011 se stala Česká lékařská komora a Oční klinika JL, s.r.o.
Mediálním partnerem je časopis Tempus Medicorum.
V roce 2012, 2013 a 2014 projekt nebyl vypsán vzhledem k nedostatku finančních prostředků.
 


  

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun