Menu
Posláním občanského sdružení Život bez bariér je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Poskytuje sociální služby (odborné sociální foto4_ZBB_denni-stacionar.jpgporadenství, sociální rehabilitaci, denní stacionář), organizuje sportovní, kulturní akce pro handicapované, zajišťuje doplňkové služby (vzdělávání, půjčovnu kompenzačních pomůcek, zajišťuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením). Čeho si ceníme na své práci? Každá práce dává smysl, pokud ji člověk dělá s láskou a těší se na každý den, co nového mu přinese. Naší činností je pomáhat lidem, aby i oni byli někdo. Jsme přesvědčeni, že naše práce dává smysl a úsměv člověka je pro nás tím největším ohodnocením. Sdružení si cení všech dárců, pomocníků a lidí s dobrým srdcem, kteří našemu sdružení pomohli a pomáhají.
V současné době klientům zajistíme základní sociální služby (poradenství, rehabilitaci, denní program ve stacionáři), zajišťujeme doplňkové aktivity (sport, kulturu, vzdělávání, zaměstnávání). V září 2011 připravujeme otevření dalšího objektu a hlavním cílem je zajistit lidem se zdravotním postižením služby od „a po z“.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun